Door intensievere samenwerking met politie en gemeenten en door gezamenlijk op te trekken in de verschillende onderzoeken, kwamen meer hennepkwekerijen in beeld.
Door intensievere samenwerking met politie en gemeenten en door gezamenlijk op te trekken in de verschillende onderzoeken, kwamen meer hennepkwekerijen in beeld. Politie.nl

In Noord-Holland meeste hennepkwekerijen opgerold van Nederland

Overig

NOORD-HOLLAND Netbeheerder Liander heeft vorig jaar samen met de politie 633 hennepkwekerijen ontdekt waarbij sprake was van energiediefstal. Daarbij is bijna 32 miljoen kilowattuur illegaal aan stroom afgetapt. Dit is bijna net zoveel als jaarlijks door 10.000 huishoudens wordt verbruikt. Noord-Holland is koploper, daar werden 310 hennepkwekerijen opgerold afgelopen jaar.

Het aantal ontdekte hennepkwekerijen in Liandergebied ligt hoger dan in 2020. Ondanks de maatregelen rond het coronavirus konden in 2021 bijna 50 hennepkwekerijen meer worden opgerold. Door intensievere samenwerking met politie en gemeenten en door gezamenlijk op te trekken in de verschillende onderzoeken, kwamen meer hennepkwekerijen in beeld. In die onderzoeken worden vermoedens van hennepkwekerijen onder andere onderzocht op basis van informatie afkomstig van het elektriciteitsnet. Door de intensieve samenwerking verwacht Liander voor dit jaar dat nog meer hennepkwekerijen kunnen worden opgespoord.

MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN Het aantal hennepkwekerijen dat jaarlijks wordt ontdekt is vermoedelijk maar een fractie van het totale aantal. Geschat wordt dat er in het verzorgingsgebied van Liander ongeveer 8.000 hennepkwekerijen zijn gevestigd. De schade van energiediefstal loopt daarbij op tot ruim 20 miljoen euro per jaar. Liander wil energie voor iedereen beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar te houden. Wanneer de schade niet kan worden verhaalt op degene die de elektriciteit illegaal heeft verkregen, worden de kosten hiervan doorbelast in de nettarieven en draaien uiteindelijk alle elektriciteitsgebruikers hier voor op.


BRANDGEVAARLIJK Veel hennepkwekerijen maken gebruik van een illegale aansluiting op het elektriciteitsnet. Naast dat dit verboden is, zijn veel van deze aansluitingen ook amateuristisch aangelegd. Hennepkwekerijen leiden tot zeer brandgevaarlijke en soms levensbedreigende situaties. Installaties die vaak wel tot 18 uur per dag aanstaan, hebben een grote kans op oververhitting met smeltende kabels, kortsluiting en elektrocutie tot gevolg. Zeker waar hennepkwekerijen in woonwijken zijn gevestigd worden omwonenden, die vaak van niks weten, in gevaar gebracht. Daarnaast kan energiediefstal leiden tot storingen waardoor de energielevering in gevaar komt.

MELDEN Het opsporen van energiediefstal heeft een hoge prioriteit. Liander roept daarom iedereen op om bij een vermoeden hiervan een melding te maken bij de politie (0900-8844) of bij Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). Een hennepkwekerij is onder andere te herkennen aan een permanent vreemde geur rond het pand, blijvende condensvorming op de ramen of continu verduisterde ramen en deuren. Een overzicht van alle signalen is te lezen op de website van Meld Misdaad Anoniem.

REGIONALE CIJFERS Het aantal van 633 opgespoorde hennepkwekerijen is verdeeld over het verzorgingsgebied van Liander. Hieronder zijn de aantallen per provincie weergegeven en de top 5 van gemeenten met de meest opgespoorde hennepkwekerijen.

Top 5 gemeenten
Amsterdam: 135
Arnhem: 41
Almere: 36
Nijmegen: 21
Lelystad: 20

Afbeelding
advertentie
advertentie