Grutto.
Grutto. Psubraty | Pixabay

Aan tafel met: Vogelwerkgroep Ouderkerk

20 juni 2023 om 07:30 Activiteiten

OUDERKERK Buurtdorp Ouderkerk heeft de Vogelwerkgroep Ouderkerk gevraagd tijdens de culturele ochtend ‘Aan tafel met’ een lezing te houden over wat zij doet en waarvoor zij staat. De Vogelwerkgroep Ouderkerk (hierna VWG) geeft hieraan gaarne gehoor en op vrijdag 30 juni zullen Edzard Lisser, voorzitter van de Vogelwerkgroep Ouderkerk en Willem van Weperen, enthousiast lid en betrokken bij vele activiteiten, onder anderen als vogelfotograaf, daarover iets vertellen. Edzard Lisser zal een meer algemeen verhaal houden, Willem van Weperen zal deze ochtend vooral ingaan op het belang van het landje van Geijsel als slaap- en rustplaats voor vogels. Iedereen is 30 juni welkom van 10.00 tot 12.00 uur in het dienstencentrum van Coherente, Diederick van Haarlemstraat 3.

De VWG die al meer dan 40 jaar bestaat komt op voor de vogels in onze regio en voert activiteiten uit die de vogelstand in onze regio ten goede komen, althans dat is het streven. Behalve het landje van Geijsel dat je zou kunnen beschouwen als het ‘buitenhuis’ van de VWG zorgt de werkgroep onder anderen voor het in stand houden van een oeverzwaluwwand die gelegen is aan de Ouderkerkerplas en voor het in goede staat houden van uilenkasten in het gebied van de Ronde Hoep, waar onder anderen kerkuilen nestelen. Ook nemen diverse leden deel aan tellingen van vogelsoorten in het dorp Ouderkerk, maar ook aan tellingen van broedvogels rond de Ouderkerkerplas. 

LANDJE VAN GEIJSEL

Het gebied rond de Ouderkerkerplas is rijk aan vogels. In herfst en winter bevolken duizenden smienten de plas, terwijl in het vroege voorjaar – vaak al begin februari – grote aantallen grutto’s en wulpen neerstrijken op het landje van Geijsel. Wel is een zorg dat ieder jaar het aantal grutto’s afneemt wat te maken heeft met het feit dat te weinig jonge grutto’s in het broedseizoen overleven. Enkele leden zijn bijna dagelijks op pad en geven hun waarnemingen – vaak op diverse plekken in het land – door aan een speciaal daarvoor ontworpen site. Al deze waarnemingen geven een goed beeld van hoe het met vele vogelsoorten gaat. Afname en toename kan hieruit goed worden afgeleid.

FOTOPRESENTATIE

Willem van Weperen zal deze ochtend nader ingaan op het belang van het landje van Geijsel als slaap- en rustplaats voor vogels en voor de weidevogels in het bijzonder. Hij zal dit doen aan de hand van een fotopresentatie die een beeld geeft van de diversiteit aan vogelsoorten die ieder voorjaar, vanuit de vogelkijkschuur bij het landje van Geijsel, te bewonderen zijn. Samen met het Groengebied Amstelland zorgt de VWG voor het onderhoud van de hut, zodat deze al in februari geschikt is voor bezoekers. Ook vanuit de vogelkijkwand aan de Ouderkerkerplas (dicht bij een onderdoorgang van de A9) zijn veel soorten vogels waar te nemen. Alhoewel omgeven door wegen en woonwijken vormt deze plas een belangrijke habitat voor diverse vogelsoorten. De bekendste soort is wellicht de smient, ook wel fluiteend genoemd. Deze vogels trekken elk najaar met vele duizenden vanuit Noord-West Europa naar de Ouderkerkerplas, om daar te overwinteren. Op het landje van Geijsel komen de grutto’s vooral aansterken of aanvetten voordat zij naar hun broedgebieden verhuizen. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie