Entrada, van kwaad to erger.

Column Deel je nieuws

Entrada, van kwaad tot erger?

 

Vorig jaar steunden veel inwoners het burgerinitiatief Duivendrecht in Balans in hun strijd voor een leefbare woonwijk op Entrada. Zij vreesden massale hoogbouw en een wijk zonder sociale cohesie op het kleine terrein. De gemeenteraad nam daarop unaniem een motie aan, waarin werd gevraagd om de voorgenomen 100.000 m2 vloeroppervlak te verminderen en hiervoor tevens een onafhankelijke financiële onderbouwing te leveren. Met deze berekening zou het minimum aantal benodigde vierkante meters vloeroppervlak kunnen worden vastgesteld, waarbij de investeerders een redelijk rendement konden behalen.

Donderdag 11 juni vergadert de Commissie Grote Projecten weer over Entrada. Belangstellenden kunnen vanaf 19.30 uur live meeluisteren via een link op de gemeentelijke website.

Op deze site is de nodige informatie te vinden. Wat blijkt? Zelfs 100.000 m2 zou niet rendabel zijn. Daarnaast moeten bepaalde eisen worden losgelaten. De hoognodige betaalbare woningen voor verschillende doelgroepen zullen wederom niet worden gerealiseerd in Duivendrecht. De eis van 30% sociale woningbouw zal bestaan uit ‘tiny appartments’ voor eenpersoonshuishoudens. En daar blijft het niet bij.

De financiële onderbouwing is samen met de eigenaren gemaakt en dus niet onafhankelijk opgesteld. Bovendien is er geheimhoudingsplicht opgelegd aan de raadsleden.

Waarom deze geheimzinnigheid? Wordt hier op kwaliteit en leefbaarheid beknibbeld om de winsten voor investeerders verder op te voeren? En waarom is er geen woningbouwcorporatie bij betrokken? Deze is door fiscale regelgeving in staat goedkoper te bouwen en biedt ook nog eens meer garanties voor een duurzame exploitatie van sociale huurwoningen.

Reden tot grote ongerustheid onder de inwoners.
 

Duivendrecht in Balans
7 juni 2020

advertentie
advertentie