'Het Bestuur ambieert van alles, maar heeft dikwijls niet zoveel invloed op de succes bepalende factoren.'
'Het Bestuur ambieert van alles, maar heeft dikwijls niet zoveel invloed op de succes bepalende factoren.' Joop Touw/BDU
Column

Anders kijken, meer zien (58): Nieuwe ronde, nieuwe kansen

18 augustus 2023 om 09:00 Column Column

OUDER-AMSTEL Met de landelijke verkiezingen in zicht doet u er verstandig aan de vorige verkiezingsbeloften eens te evalueren. Met de vraag wat er in de praktijk van terecht gekomen is. Begin in het klein met de plannen van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Wie de staat van de waterwerken in de regio ziet, realiseert zich hoe volledig losgezongen die plannen zijn van de werkelijkheid. Fictie is het, pure fictie.  

VEEL AMBITIES, WEINIG INVLOED

De vraag is natuurlijk of deze schets ook niet geldt voor heel veel ander overheidsbeleid. Het Bestuur ambieert van alles, maar heeft dikwijls niet zoveel invloed op de succes bepalende factoren. Zoals bijvoorbeeld de oplopende rente en de problemen die vastgoedbeleggers daardoor hebben bij het rond rekenen van hun projecten. Nieuwbouw moet dus in prijs zakken wil het aantrekkelijk blijven. Gegeven onze nieuwbouwplannen gaat dit Ouder-Amstel zeker raken. Als betrokken burger en belastingbetaler ben ik benieuwd hoe dit gaat aflopen. 

LEEGSTAND KAMPJE

Terwijl de grondboringen ter voorbereiding van de herinrichting van het Kampje in volle gang zijn, sluiten gerenommeerde zaken hun deuren. Zo is restaurant Jaimie van Heye per 1 augustus gestopt en houdt de Gemakswinkel er op 1 november mee op. Daarmee gaan prestigieuze gezelligheid en het plaatselijke postkantoor verloren. Vooral dit laatste gaat voor heel veel ongemak zorgen. En het is nog maar de vraag of het bij deze leegloop blijft. Toch eens kijken of het gemeentebestuur nu de detailhandel structuurvisie gaat updaten. Want nog meer leegstand maakt van het Kampje een wel zeer ongezellige uithoek.    

PARTICIPATIE

De beweging die een gemeente van nature maakt (constateren, formuleren, vaststellen) moet worden omgebogen naar een actieve externe gerichtheid (naar buiten treden, plannen realiseren, empathie). Om dit te doorbreken zijn processen nodig waarin ontmoeting centraal staat. Dit is nog niet zo eenvoudig, zeker als men slechts ervaring heeft met het organiseren van inspraakprocessen. Met als voorspelbaar gevolg, dat inwoners zich dikwijls gemanipuleerd voelen. Het zou andersom moeten gaan: ambtenaren en bestuurders sluiten aan bij de logica (en behoeften) van de gemeenschap en voegen daar hun organiseervermogen aan toe. 

ACTIEF BURGERSCHAP

Het is wachten op de nieuwe participatieverordening van de gemeente. Veel heil verwacht ik er niet van. Zeker zolang de focus ligt op het verkopen van politieke ambities, in plaats van het langdurig onderhouden van relaties om van daaruit te werken aan wat de praktijk vraagt. Om dit te doorbreken zijn processen nodig waarin ontmoeting centraal staat. Zoals het geval was in het Spijkers met Koppen proces. Actieve inwoners, collegeleden en ambtenaren samen aan één tafel, gebruik makend van elkaars kennis en kunde. Heel veel moeilijker hoeft het niet te zijn.   

Rob Fijlstra 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie