Rondehoep Oost
Rondehoep Oost Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Informatiebijeenkomst dijkverbetering en wegvernieuwing Rondehoep Oost

Duurzaamheid

OUDERKERK Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en gemeente Ouder-Amstel houden dinsdag 7 juni een inloopavond voor geïnteresseerde bewoners om informatie te delen over de voorbereiding van de dijkverbetering en wegvernieuwing. De inloopavond wordt gehouden in de Amstelstroom, Kerkstraat 12, van 19.00 tot 21.00 uur. 

Bewoners kunnen met medewerkers van het waterschap en gemeente in gesprek over de dijkverbetering en wegvernieuwing. Op de inloopbijeenkomst kunnen bewoners zien en horen wat de plannen voor de dijk en de weg voor hen kunnen gaan betekenen. Met een eerste schetsontwerp van de dijkverhoging is te zien hoe hoog de dijk moet worden. Ook wordt het concept wegontwerp nog een keer getoond. 

Het ontwerp van de dijkverhoging en de weg zijn nog niet vastgesteld door het waterschap en de gemeente. Daarom wordt ook informatie gedeeld over de besluitvorming en hoe bewoners hun mening kunnen geven. Medewerkers van het projectteam zijn aanwezig om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden. 

VEILIGHEID Belangstellenden hoeven zich vooraf niet aan te melden.Waarom moeten dijk en weg verbeterd worden? Het waterschap is verantwoordelijk voor de veiligheid van de dijken. De dijk Rondehoep Oost voldoet niet aan de veiligheidseisen. Er is geen direct gevaar voor de veiligheid, maar de dijk moet wel worden verhoogd om aan de eisen te voldoen. Zo biedt de dijk ook in de toekomst voldoende veiligheid tegen hoog water in de Bullewijk. Op de nieuwe dijk komt de nieuwe weginrichting waarvoor de gemeente in 2017 een conceptontwerp heeft gemaakt, waarbij bewoners zijn betrokken via een participatietraject.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en gemeente Ouder-Amstel werken samen aan de voorbereiding van de dijkverbetering en wegvernieuwing Rondehoep Oost. De verwachting is dat eind 2023 de uitvoering kan starten.

advertentie
advertentie