Wethouder Jacqueline de Maa tekende afgelopen week het convenant.
Wethouder Jacqueline de Maa tekende afgelopen week het convenant. Gemeente Ouder-Amstel

Ouder-Amstel ondertekent afspraken voor duurzame woningbouw

11 oktober 2022 om 07:15 Duurzaamheid

OUDER-AMSTEL Vorige week heeft wethouder duurzaamheid, Jacqueline de Maa, namens de gemeente Ouder-Amstel het convenant voor duurzame woningbouw ondertekend. Dit convenant is opgesteld in samenwerking met de provincie Utrecht en de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Hierin staan ambitieuze afspraken, strenger dan de huidige wettelijke normen, zodat er sneller, goedkoper en vooral duurzame woningen gebouwd kunnen worden.

Wethouder Jacqueline de Maa, duurzaamheid: “Met alle woningbouwontwikkelingen in Ouder-Amstel is deze inzet op duurzaam en toekomstbestendig bouwen van groot belang: snel meer woningen voor onze inwoners in duurzame wijken, die opgewassen zijn tegen extreme regenval of droogte. Met aandacht voor diversiteit in bomen en planten en herbruikbare materialen. Het is goed dat ondertekening niet het eindpunt is, maar leren en ontwikkelen ook in de komende tijd centraal blijft staan.”

AFSPRAKEN Vanuit gemeenten en marktpartijen kwam het signaal dat er grote behoefte was aan afspraken op het gebied van duurzame woningbouw. Bijvoorbeeld over circulariteit, natuurinclusief bouwen, klimaatadaptatie en energiegebruik. Provincie Utrecht en MRA hebben gehoor gegeven aan deze oproep. In samenwerking met bouwbedrijven, ontwikkelaars en gemeenten is het convenant vormgegeven. Het convenant is inmiddels ondertekend door meer dan 75 organisaties, waaronder 30 gemeenten, 3 provincies en meer dan 30 ontwikkelaars en bouwbedrijven.

OLIEVLEK Met het convenant dat er nu ligt kunnen woningen echt sneller, duurzamer én betaalbaarder worden gebouwd. Het zou mooi zijn als de afspraken uit het convenant als een soort olievlek over Nederland vloeien en nog veel meer partijen zich aansluiten.

LANDELIJKE NORM De opstellers van het convenant willen dat de afspraken over de woningbouwnormen gaan gelden als landelijke norm. Het ministerie van Binnenlandse Zaken (waar Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening onder valt) heeft al interesse getoond en volgt de uitvoering van het convenant nauwgezet.

Het convenant dient ook als platform waarin organisaties elkaar vinden om de gemaakte afspraken te vertalen naar de praktijk. Het platform, dat Toekomstbestendig Bouwen heet, wordt ook gebruikt om kennis te delen, zodat er geleerd en onderzocht kan worden op welke manier er nog duurzamer kan worden gebouwd.

Meer informatie is te vinden op toekomstbestendigbouwen.nl.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie