Afbeelding

Men schrijft ons: Ook boeren Ouder-Amstel zwaar getroffen door stikstofbeleid

Economie

Peter Roos stuurde dit bericht namens verontruste en boze boeren in Ouder-Amstel

OUDERKERK Ook de boeren rond Ouderkerk worden zwaar gedupeerd door de gepubliceerde reductie doelen voor stikstof. Voor een groot deel van de Ronde Hoep wordt een beperking gepresenteerd van 70% en meer. Als dat beleid wordt uitgevoerd betekent het dat er meer dan 50% van het vee en dus de meeste melkvee bedrijven weg moeten. 

Ook het weidevogel reservaat in het midden van de polder dat nota bene mede door de boeren tot stand is gekomen, geeft extra zware beperkingen.

En dat terwijl de boeren in Ouder-Amstel al extensief en zorgvuldig werken. Bij teruggang van aantal vee- en boerenbedrijven gaat dat zeker ook ten koste van het door ieder zeer gewaardeerde veenweidelandschap met volop koeien en weidevogels. 

Zelfs als alle landbouw volledig uit de regio verdwijnt blijf er nog zoveel stikstofuitstoot over van oa Schiphol, wegverkeer en andere bronnen dat de gestelde stikstof doelen nog lang niet gehaald worden.  Het lijkt wel of het reduceren van de veestapel het doel is, en niet het verbeteren van de natuurkwaliteit. Daarom zijn de boeren teleurgesteld en boos over de gepresenteerde plannen.

Helaas moeten we daarom wel van ons laten horen want deze absurde stikstof doelstelling moet zeker niet alleen op de landbouw afgewenteld worden. Ik hoop dat u begrip kunt opbrengen voor de wanhoopsdaad van veel boeren om hier tegen te protesteren.  Het gaat tenslotte om de toekomst van onze bedrijven en ons mooie buitengebied.

Peter Roos

advertentie
advertentie