Luchtfoto Rijksstraatweg, eind jaren '70.
Luchtfoto Rijksstraatweg, eind jaren '70. Archief Stichting Oud-Duivendrecht

Duivendrecht: Een dorp in de stad (4)

5 maart 2022 om 14:30 Historie

DUIVENDRECHT In deze serie van Stichting Oud-Duivendrecht bespreekt Ans Quirijnen deze keer de ontkerkelijking in de jaren zestig en de turbulente tijd daarna.

Bij de Duivendrechters leek weinig vrees te zijn voor het verdwijnen van de landelijke omgeving, of voor de komst van veel nieuwe mensen. Harry Kolk, boerenzoon op Mijn Genoegen, Rijksstraatweg 186, de boerderij met de authentieke poort en monumentale oprijlaan en sinds een paar jaar een gemeentelijk monument, betreurde het dat hij op zijn vijftiende, toen hij een fototoestel kreeg niet meer foto’s van de boerderijen in Duivendrecht heeft gemaakt. Alle boeren pakten immers hun boeltje, maar hij had het zich in die tijd niet beseft hoeveel dit later voor hem waard zou zijn. Ook al realiseerde de dorpsgemeenschap zich de gevolgen niet helemaal van alles wat er zou gaan gebeuren, de ontwikkelingen hadden wel degelijk gevolgen voor hen.


ONTKERKELIJKING Ook in Duivendrecht was de ontkerkelijking van de jaren zestig begonnen. Oud-Duivendrechters vertellen dat de katholieken vanaf toen minder vaak naar de kerk gingen. Tegelijkertijd kwamen veel Surinaamse en Antilliaanse bewoners uit de Bijlmer op de kerk af: zij konden zich juist wel vinden in de rechtlijnige manier van godsdienstbeoefening van Pastoor J.J. Laan (1923-2012). Pastoor Laan zag het vooral als zijn opdracht om het kerkgebouw uit 1878 te behouden in deze roerige tijden, waarin te veel mooie oude gebouwen, boerderijen en kerken werden gesloopt ten behoeve van de industriële opmars. De dorpse Duivendrechters raakten echter steeds meer vervreemd van hun parochiekerk. Voor de nieuwe bewoners was de verhuizing naar Duivendrecht een goede reden om zich uit te schrijven bij hun oude parochie, en zich niet meer opnieuw aan te melden in Duivendrecht. Ook bij de protestantse gemeente ontstaat een daling van gemeenteleden: de toestroom van nieuwe bewoners kon ook hier het tij niet keren.

NIEUWBOUW De inwoners hadden ook reden om blij te zijn met nieuwbouw: de bestaande huizen waren immers vaak klein, en soms gebrekkig. De nieuwbouwhuizen zouden ruim zijn, en licht. Ook werden ze aangepast aan de moderne eisen van gemak en comfort. Toch raakte met de jaren dit optimisme wat getemperd, en ontstond bij veel mensen het gevoel dat het jammer was dat er zoveel van vroeger was verdwenen. Weides versus woningen. Maar dit doet niets af aan het feit dat de Duivendrechters in deze turbulente tijd van vernieuwing aan de slag gingen om te zorgen dat er voor de nieuwe mensen in het dorp de juiste faciliteiten zouden zijn. De dorpsraad, opgericht in 1967 kan in dit licht worden gezien en ook de jeugdraad die in 1970 van start ging.

DORPSRAAD De dorpsraadsleden hebben zich ingezet voor het de bouw van het dorpshuis op het Dorpsplein, dat in de jaren 70 verrees. Het dorpshuis werd een plaats voor jong en oud met sport, recreatie, bibliotheek en de peuterspeelzaal. En groeide zo uit tot een nieuwe ontmoetingsplaats voor de Duivendrechters. De kerkkoren en andere culturele bezigheden, die met de kerk te maken hadden, verloren steeds meer leden, maar voor deze bezigheden kwam iets anders terug. De dorpsraad kreeg een culturele werkgroep, die vanaf de oprichting zorgde voor het culturele aanbod in Duivendrecht. Rond 1976 – ’77 werden de eerste koffieconcerten georganiseerd. Loes Turk die in 1976 in Duivendrecht was komen wonen en 25 jaar vrijwilligerswerk deed heeft het aantal koffieconcerten tot 82 gebracht, waarbij een heel scala aan bekende artiesten Duivendrecht aan deed. De concerten waren zeer geliefd: zo waren er bij de voorstelling van Adèle Bloemendaal in 1982 wel 400 mensen.

COHERENTE De dorpsraad bestaat niet meer in haar originele vorm, maar is opgegaan in de stichting Coherente, dat welzijnswerk verzorgt voor heel Ouder-Amstel, door cursussen, jongeren- en ouderenwerk. Het (nieuwe) dorpshuis in Duivendrecht is nog steeds een plaats waar mensen elkaar ontmoeten en op de website van Coherente kan iedereen zien welke activiteiten er plaats vinden. Natuurlijk zijn deze vormen van cultuur anders dan die van vroeger. De kerk, daar ging iedereen heen, en was iedereen te vinden. Wil je nu in contact komen met mensen in het dorp, moet je daar actief naar op zoek gaan. Maar als je dat doet, kom je niet van een koude kermis thuis, want er zijn wel degelijk initiatieven. Er zijn ook inwoners, die buiten de dorpse gemeenschap blijven en alleen maar in het dorp slapen. Ze werken elders, winkelen elders, en zoeken vertier in Amsterdam.

Ans Quirijnen

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie