Duivendrecht, dorpsgezicht
Duivendrecht, dorpsgezicht Stichting Oud-Duivendrecht

Duivendrecht: Een dorp in de stad (5)

3 april 2022 om 09:00 Historie

DUIVENDRECHT In deze serie van Stichting Oud-Duivendrecht bespreekt Ans Quirijnen de laatste decennia.


JEUGDRAAD
Toen in 2007 de dorpsraad opging in de stichting Coherente, ging de jeugdraad dat ook. De jeugdraad had er in 1970 voor gepleit een eigen gebouw te krijgen voor activiteiten: gebouw De Meidoorn aan de Meidoornstraat. De bestaande verenigingen gingen verder onder de hoede van de jeugdraad, en er kwamen ook verscheidene nieuwe bij. De twee jeugdsociëteiten die in Duivendrecht bestonden, één in het Wilibrordusgebouw en één aan de Molenkade, fuseerden en organiseerden elke zaterdagavond een disco in het jeugdhonk. In de Meidoorn heeft ook een tijdje de majorettenvereniging geoefend, die in 1977 werd opgericht als de ‘Happy Pigeon Girls’. Die vereniging bloeide en ook meisjes uit Ouderkerk werden lid. Ook de sportverenigingen zijn nog steeds een plaats voor de jeugd om elkaar te ontmoeten. Maar hier geldt net als voor alle activiteiten: ook veel mensen van buitenaf doen mee. In het geval van de sportverenigingen kinderen uit Zuidoost, vanwege de ligging van de sportvelden. Daarnaast gaan sommige kinderen uit Duivendrecht in Amsterdam naar hun club.

S.O.D. Wie een initiatief heeft en bereid is om veel energie te geven, krijgt veel respons, en dan blijkt er toch een netwerk van oude en nieuwe Duivendrechters te bestaan dat te mobiliseren is. Een voorbeeld is de oprichting van de Stichting Oud-Duivendrecht. Deze stichting is opgericht in 1998 met als doel ‘het behoud van het historische en landelijke karakter’ van het dorp te waarborgen. Deze stichting hielp in het begin Harry Kolk, die begonnen was met procederen tegen de gemeente. De gemeente wilde namelijk dat zijn oom Ferd van Schaick, die de Antoniushoeve aan de Rijksstraatweg 226 pachtte. De hoeve waar hij geboren is in de kerstnacht en zijn leven lang woonde en werkte moest hij verlaten, zodat in de plaats van de boerderij huizen konden worden gebouwd. Door de onteigening van de jaren ’30 was Ferd al geen eigenaar meer van de boerderij. De stichting is er samen met Harry in geslaagd om Ferd, die driekwart eeuw zijn koeien melkte, tot zijn dood in de hoeve te laten wonen en de boerderij te behouden. De Antoniushoeve (1889) is in 2003 samen met de boerderij Sophia’s hoeve (1883), nu Wintershoven, rijksmonument geworden. De stichting besloot ter gelegenheid van deze gebeurtenis een blad uit te brengen waarin de bijzondere kenmerken van de boerderijen werden beschreven. Nummer 1 van Oud-Duivendrechtse werd met zoveel enthousiasme ontvangen, dat de stichting tijdschriften uit bleef geven, met verhalen over de geschiedenis van het oude Duivendrecht. Veel mensen beseffen nu dat door de sloop en nieuwbouw maar heel weinig aan vroeger tijden herinnert, en dat het optekenen van de verhalen met foto’s de enige manier is om de vele herinneringen levend te houden. De stichting is een dankbaar podium voor al deze verhalen, die nu allemaal gedigitaliseerd zijn en nog steeds aangevuld worden op www.duivendrechtdestijds.nl

NIEUW KRACHTENVELD Duivendrecht staat aan de vooravond van ongekend grote ontwikkelingen. De komst van weer een nieuwe stadswijk aan de grens van Duivendrecht zal opnieuw op allerlei manieren invloed hebben op het karakter van het dorp. in 2026 komen in de Duivendrechtse polders 5000 woningen, plus kantoren, hotels en horeca. De Smart Mobility Hub biedt ruimte aan 2400 auto’s. Op het dak wordt gesport en in de plint is ruimte voor asielzoekers en daklozen. De busterminal achter het station aan het einde van de Rijksstraatweg gaat 400 (inter-)nationale bussen per week verwerken. Entrada, Amstel Businesspark, het Bajes- en Amstelkwartier: tussen het Amstelstation en het AMC een verdubbeling van het aantal inwoners van 100.000 naar 200.000. De afslag van de snelweg A2 wordt aangesloten aan op de Van Der Madeweg. Aan de randen van het dorp Duivendrecht blijft de stad gestaag oprukken.

Ans Quirijnen

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie