Een mooie tekening van Duivendrechter Rob Brandon:  Mijn Genoegen Rijksstraatweg 184-186 Duivendrecht.
Een mooie tekening van Duivendrechter Rob Brandon: Mijn Genoegen Rijksstraatweg 184-186 Duivendrecht. Rob Brandon | Stichting Oud-Duivendrecht

Stichting Oud-Duivendrecht geeft de toekomst een verleden (4): Historisch Duivendrecht krijgt alom bekendheid

16 juli 2023 om 10:30 Historie

DUIVENDRECHT De lokale en nationale pers en de televisie besteden na de oprichting van de SOD in 1998 en de gevoerde strijd voor behoud van de laatste historische gebouwen aandacht aan dit dorp, volop in ontwikkeling. Verslaggevers valt vooral op dat Duivendrecht een deel van haar oude context mist.

Beamerpresentaties in de regio

Uit de regio en de afdelingen Heemkennis van Ons Amsterdam en de OBA locaties komen verzoeken binnen om Duivendrecht in oude foto’s en kaarten te laten zien. Inmiddels heeft de stichting zoveel unieke afbeeldingen van oud-inwoners gekregen dat het lukt om de toehoorders in de buurthuizen tijdens een virtuele tocht te laten zien wat er nog rest van het oude Duivendrecht: van de pastorie naast de Dom van Duivendrecht tot de Vensermolen aan het eind van de Molenkade. Dankbaar gebruikmakend van de prachtige ansichtkaarten van John Haen uit Diemen. Een logisch gevolg van de presentaties is de roep om met een gids of wandelboekje Duivendrecht te verkennen. Geïnteresseerde bezoekers zien dan nog veel meer ensembles in Duivendrecht die een beschermde status verdienen, zoals De Kleine Kerk met het oude schoolgebouw en het schoolmeesterhuis.

Energie in overvloed, maar ook vragen

De vraag is niet of de vrijwilligers voldoende tijd willen steken in het behoud van erfgoed, maar beschikken zij ook over voldoende kennis over erfgoed? En is er Is er de komende tijden voldoende geld voor het inhuren van professionals? Hoe werken vrijwilliger en de professional samen naar het gemeenschappelijke doel?
Het Rijk legt steeds een grotere verantwoordelijkheid bij de burger. Nieuwe media bieden absoluut kansen voor nog meer betrokkenheid. Hoe kunnen die optimaal benut worden?

Cultuurcafé wordt Stichting Cultuurplatform Ouder-Amstel

Een paar jaar praten liefhebbers van cultuur met tussenpozen in cultuurcafésessies onder leiding van gemeenteambtenaar Ben Westendorp over muziek, beeldende kunst, cultuureducatie, promotie Ouder-Amstel, amateurkunst en historie. En hoe we die verschillende domeinen versterken door samen te werken.

De uit die sessies ontstane Stichting Cultuurplatform Ouder-Amstel vergadert in mei 2008 voor het eerst in het gemeentehuis. Het gemeentebestuur ziet deze stichting als een advies- en overlegorgaan dat gevraagd en ongevraagd adviezen geeft over kunst en cultuur in Ouder-Amstel. Daarnaast kan het platform een belangrijke en centrale rol spelen bij afstemming, ontwikkeling en promotie van culturele activiteiten in de gemeente, die zorgen voor verbindingen.


Ansichtkaart Duivendrechtse Brug 1969. Collectie John Haen. - SOD | Collectie John Haen

De eerste uitdaging

De platformleden kunnen direct aan de slag. De gemeente Ouder-Amstel bezit veel werken uit de BKR-periode van de later gerenommeerde aquarellist, de Duivendrechter Ton Albers. Binnen de Beeldende Kunstenaars Regeling (1956-1987) konden kunstenaars in ruil voor onder andere kunstwerken een inkomen krijgen van de gemeente. Het in depot opgeslagen oeuvre van Ton Albers (1923-2017) is geïnventariseerd, gefotografeerd; een adviescommissie heeft een kerncollectie samengesteld om te behouden en besloten welk werk wordt herplaatst bij publieke instellingen en welke worden afgestoten.
Met de opbrengst van een publieksverkoop van Albers’ werk is de tweejaarlijks Cultuurprijs Ouder-Amstel mogelijk gemaakt. De Stichting Oud-Duivendrecht is tot begin 2016 vertegenwoordigd in dit Platform.

Werkgroep Cultureel Erfgoed en SOD doet mee

Platformleden hebben hun kennis uitgebreid door het volgen van cursussen over materieel en immaterieel erfgoed, bouwhistorie en restauratie, erfgoed en ruimte, monumentenzorg en archeologie. De nieuwe werkgroep (binnen het CPOA) brengt een selectie in kaart van objecten in Ouder-Amstel, die de gemeentelijke monumentenstatus verdienen. Een erfgoedconferentie in samenspraak met de wethouder Cultuur Marian van der Weele en met professionele ondersteuning van Mooi-Noord-Holland is succesvol.
In 2011 is ook een digitale Monumentenkaart Ouder-Amstel opgezet. De inhoud wordt nog steeds aangevuld en verbeterd door Alex de Boer en fotograaf Piet de Boer. Geniet van:historischamstelland.nl.

Na een intensief samenwerkingstraject tussen ambtenaren, professionele erfgoeddeskundigen en burgerwerkgroepen besluit B&W op 8 maart 2018 eenentwintig gemeentelijke monumenten aan te wijzen. Voor Duivendrecht: de pastorie (1843), Sint Urbanuskerk (1878), Mijn Genoegen (eind 19e eeuw), De Kleine Kerk (1923), d’ Oude School (1925) en het Schoolmeesterhuis (1920).

Wordt vervolgd. 

Ans Quirijnen

Ansichtkaart Duivendrechtse Brug 1969. Collectie John Haen.
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie