Aan de hand van stellingen werd gediscussieerd over de toekomst van Amstelland.
Aan de hand van stellingen werd gediscussieerd over de toekomst van Amstelland. Naomi Heidinga

Politici in debat over toekomst 'groene long' Amstelland

1 maart 2019 om 13:46 lokaal

AMSTERDAM Wat is de toekomst van Amstelland? Blijft het 'de groene long' van de stad, of verliest het groen terrein tegenover de alsmaar oprukkende stad? Op deze vragen hoopte Stichting Beschermers Amstelland woensdag 27 februari antwoord te krijgen. De organisatie nodigde politici van provincie, waterschap en gemeenten uit om te debatteren over de toekomst van het gebied, en de opgaven die er liggen. Grote afwezige was Amsterdam. De Amsterdamse wethouder Marieke van Doornick moest op het laatste moment verstek laten gaan.

Voetbalkraker of niet, de belangstelling voor het debat was groot. Het Kabouterhuis aan de Amstel zat vol. Ook politici hadden gehoor gegeven aan de oproep van de stichting. Samen met zestien maatschappelijke organisaties stelde deze eind 2017 het manifest 'Wij staan voor Amstelland' op, met concrete voorstellen voor Amstelland als groene long van Amsterdam. "Ondanks waardering bij de ontvangst bleef bestuurlijke en politieke steun tot nu toe uit," aldus de stichting. Deze greep daarom de verkiezingen voor provincie en waterschap aan als gelegenheid om politici kleur te laten bekennen.

Het gebied wordt namelijk bedreigd, onder meer vanwege de schaarste op de woningmarkt. "De woningopgave aan de randen is gigantisch," aldus voorzitter Renske Peters. "De klimaatopgave is urgent. Een aanpak voor waterveiligheid, wateroverlast en droogte en het tegengaan van bodemdaling is noodzakelijk. Hebben de agrariërs die het landschap beheren een duurzaam perspectief? Projectontwikkelaars nemen grondposities in, hopen in de toekomst deze te kunnen verzilveren. Bestuurlijk is het gebied sterk gefragmenteerd. Weidevogels doen het relatief goed maar staan onder druk. Het gebied is niet goed voorbereid op het toenemende bezoek van recreanten en toeristen."

Aan de hand van stellingen werd over deze problematiek gedebatteerd. Wat groen is moet groen blijven, stelden de Amstelveense wethouder Floor Gordon en Axel Boomgaars van Ouder-Amstel. Crys Larson, voormalig raadslid en wethouder in Ouder-Amstel en nu VVD-kandidaat voor provincie Noord-Holland, wil daar minder strak aan vast houden. Ze ziet het liefst woningbouw in de kernen zelf, maar bouwen aan de randen is bespreekbaar, al moeten initiatieven daartoe wel uit de gemeenten zelf komen. Dat leidde tot enige commotie in de zaal. Haastig werd stelling ingenomen tegen deze uitspraak. Anna de Jong van de SP zag de grenzen snel zag vervagen: "Elke rand is een nieuwe rand."

Vervolgens ging het over het behoud van de weidevogel en de rol van de boer hierbij, de transformatie naar duurzame landbouw, hoe om te gaan met bodemdaling, recreatie en toerisme. Tot slot werd een visie gevraagd over Amstelland: wie wil de handschoen oppakken en regie voeren over het gebied als 'Amstellandcommissaris'? Daar kwam geen eenduidig antwoord op. Provincie en gemeente gaven aan het niet alleen te kunnen. Daarmee verandert er weinig aan de situatie, waarin de stichting alle zeilen moet bijzetten om ontwikkelingen en plannen voor het gebied, die mogelijk afbreuk doen aan het groen, in de gaten de houden.

Te oordelen naar de uitspraken van politici blijft Amstelland groen. Maar wat daar precies onder wordt verstaan, werd niet duidelijk. Groen als recreatiegebied, in de vorm van een sportveld, of als weiland voor koe en/of weidevogel? Is een weiland vol zonnepanelen ook groen? En hoe promoot je Amstelland enerzijds als recreatiegebied en zorg je er anderzijds voor dat het niet ten onder gaat aan het eigen succes? Welke kansen krijgen ondernemers? Die vragen werden woensdag niet echt beantwoord.

Naomi Heidinga

Amstelland: op tien minuten van de stad oog in oog staan met een koe..
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie