Hopelijk krijgen de woonbootbewoners binnen een paar maanden duidelijkheid
Hopelijk krijgen de woonbootbewoners binnen een paar maanden duidelijkheid Marion Kiewik

Gemeente gaat gesprekken voeren met woonbootbewoners

13 maart 2019 om 11:00 lokaal

DUIVENDRECHT ¨Het waren andere tijden. Aan de rafelranden van de stad meerden de woonboten gewoon aan, decennia geleden. En niemand stuurde ze weg. Ouder-Amstel niet, ook al ligt het gebied binnen de gemeentegrenzen. Amsterdam, van wie de grond en het water zijn, evenmin. Want niemand had er last van. Dus bekommerde niemand zich erom.¨

Onlangs werd de indringende documentaire ‘Klem aan de kade’ op tv vertoond: woonbootbewoners in de Duivendrechtsevaart knokken al jaren om hun ligplaats te behouden - en gaan daar soms bijna aan onderdoor. Maar de gemeente komt nauwelijks aan het woord. Daarom vroegen wij wethouder Axel Boomgaars, sinds vorig jaar mei verantwoordelijk, om een toelichting.

Waar ging het mis?

Bij de aanpassing van het bestemmingsplan in 2013 had Ouder-Amstel de woonboten positief bestemd. Gemeente Amsterdam en projectontwikkelaars vochten het plan echter aan. Waarna de Raad van State het gedeelte van het bestemmingsplan dat over de woonboten ging, vernietigde: de ruimtelijke onderbouwing was onvoldoende. Boomgaars: ¨Die onderbouwing konden we alsnog doen door geluidsonderzoek. Want je zit daar vlak bij metro en snelweg.¨

Er was meer aan de hand, toch?

¨In dezelfde tijd kwam er meer aandacht voor dat gebied. Want de druk op de stad nam al jaren toe. De hele regio was op zoek naar ruimte voor wonen en werken. Dat is ook in het belang van onze gemeente. Om het gebied te kunnen ontwikkelen tot een plek waar het prettig toeven is, ook voor toekomstige bewoners en werkers, is het nodig op sommige plekken de kaden vrij te maken van boten. Maar de bootbewoners leefden in de veronderstelling dat ze hoe dan ook mochten blijven als het akoestisch onderzoek goed uitpakte. Dat dat niet automatisch het geval was, daarover hebben we onvoldoende met hen gecommuniceerd. Met als gevolg grote onzekerheid bij de bewoners.¨

Hun onzekerheid duurt al jaren.

Maar er lijkt nu vaart te worden gemaakt. In april gaat de gemeente gesprekken met de bewoners voeren en overleg met de gemeente Amsterdam. In mei en juni wordt in een tweede ronde een eerste concept-bestemmingsplan met hen besproken. Dat gaat uitsluitend over de Duivendrechtsevaart, voor de overzichtelijkheid en de snelheid.

Boomgaars hoopt dat iedereen het eens is na die gesprekken, ¨dan hebben we een gevoel welke kant het opgaat. Zodat de bewoners binnen nu en een paar maanden antwoord kunnen krijgen op de vraag: wat gaat er met mij gebeuren?¨ Het bestemmingsplan moet vervolgens formeel ter inzage worden gelegd. ¨Dat gaat na de zomer gebeuren.¨

Is de gemeente bezweken voor ‘het grote geld’, zoals wel wordt gesuggereerd?

¨Nieuwe bebouwing levert de gemeente extra inwoners op plus leges voor allerlei vergunningen. Maar wij hebben geen grondpositie. Dus rijk worden we er niet van. Onze rol is, de juiste maatschappelijke belangenafweging te maken.¨

Een deel van de boten mag waarschijnlijk blijven. Welke oplossingen kunt u de mensen bieden die weg moeten?

¨Die moeten wij een fatsoenlijk alternatief bieden, zeker gezien de hele historie. We zijn nu mogelijke ligplaatsen binnen het gebied aan het onderzoeken. Sommige boten hoeven misschien pas op veel langere termijn weg en dan kun je bijvoorbeeld denken aan De Nieuwe Kern. Een andere optie is uitkopen. Dat kost geld, en daarover zijn wij in gesprek met de partijen die hier wat willen ontwikkelen en daaraan zullen verdienen. Ten slotte kunnen we denken aan urgentieverklaringen voor een sociale huurwoning. Maar heus, zolang we geen alternatief hebben, mogen ze gewoon blijven zitten waar ze zitten!¨

Marion Kiewik

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie