Afbeelding
D66 Ouder-Amstel

Herstel voor het Gezellenhuis

12 juni 2019 om 07:30 lokaal

OUDERKERK De gemeenteraad heeft sinds oktober vorig jaar vaak gesproken over het Gezellenhuis. Het begon met de motie van Wendela van den Brink van D66, mede ingediend door Natuurlijk Belang. In deze motie signaleerde D66 dat de staat van het Gezellenhuis steeds verder achteruit gaat terwijl het Gezellenhuis nationale cultuurhistorische waarde heeft en is aangewezen als rijksmonument.

Het pand is in 1903 gebouwd als verenigingsbouw en is gedeeltelijk van hout. D66 verzocht het College om met de eigenaar in overleg te gaan en de raad te rapporteren over de uitkomst. Wethouder Van der Weele is in overleg gegaan met het parochiebestuur, dat echter al 10 jaar met handen en voeten gebonden was aan een contract met een projectontwikkelaar uit Groningen. De projectontwikkelaar maakte plannen voor appartementen rondom de Urbanuskerk, die op grote weerstand stuitten bij de bevolking, omdat ze te grootschalig waren voor deze historische omgeving. De projectontwikkelaar heeft de plannen de afgelopen 10 jaar niet tot een haalbare vergunningsaanvraag kunnen brengen.

VOORKEURSRECHT Het Gezellenhuis werd niet onderhouden omdat het parochiebestuur zich gebonden voelde aan het contract met de projectontwikkelaar. Het gevolg is bekend: het pand dat voor veel inwoners van Ouderkerk in hun herinnering een belangrijke plaats innam, begon er steeds slechter uit te zien. Omdat de staat van het Gezellenhuis steeds verder verslechterde en serieuze plannen tot renovatie uitbleven, besloot de wethouder een ingrijpende maatregel te nemen en het voorkeursrecht gemeente op het Gezellenhuis te vestigen. Dat wil zeggen dat het parochiebestuur het pand eerst aan de gemeente moet aanbieden tegen een marktconforme prijs voordat het op de markt wordt aangeboden. De gemeente heeft dan de kans om het te kopen en te zorgen dat een andere ontwikkelaar die belang hecht aan historisch erfgoed, het pand opknapt en zorgt dat het weer toegankelijk wordt. Vorige week, tijdens de korte raadsvergadering, hebben alle politieke partijen ingestemd met dit voorkeursrecht.

De inbreng van een van de insprekers was wel erg verhelderend: de parochie heeft niet geïnvesteerd in herstel van het Gezellenhuis de afgelopen 10 jaar want het zou verkocht worden. Liever een voorkeursrecht dan dat de gemeente de parochie dwingt om het Gezellenhuis te herstellen. Het is goed dat het gemeentebestuur de regie neemt op behoud en de toekomst van het Gezellenhuis. Inmiddels heeft het parochiebestuur in een brief aan de raad laten weten dat zij zich niet meer gebonden voelen aan het contract met de projectontwikkelaar en ligt daarmee de weg open voor herstel van het Gezellenhuis.

D66 hoopt hiermee dat de discussie over het Gezellenhuis gesloten kan worden en dat de omwonenden betrokken worden bij de toekomstige plannen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie