Wethouder Barbara de Reijke in wijk Tuindorp in Ouderkerk Zuid.
Wethouder Barbara de Reijke in wijk Tuindorp in Ouderkerk Zuid. ouder-amstel.nl

Ouder-Amstel stuurt op woningmarkt

6 juli 2019 om 07:00 lokaal

OUDER-AMSTEL De woningmarkt in Ouder-Amstel staat onder druk. Wachttijden om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning zijn opgelopen tot meer dan 12 jaar. De prijzen van huurwoningen en koopwoningenzijn fors gestegen en daardoor nauwelijks meer bereikbaar voor een groot aantal huishoudens. Door het invoeren van verschillende regels op de woningmarkt wil de gemeente Ouder-Amstel hier wat aan doen.
Wethouder Barbara de Reijke van Wonen geeft aan: "De mogelijkheden voor de gemeente om te sturen op de woningmarkt zijn maar beperkt. Er zijn vooral meer woningen nodig. Daarom stimuleren wij de realisatie van woningbouwplannen. Maar om te zorgen dat de woningmarkt goed werkt, moeten we ook zorgen dat de woningen die er zijn ook gebruikt worden waar ze voor bedoeld zijn: om te wonen."


WOONDEAL RIJK EN REGIO AMSTERDAM Ook het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam (MRA), waar Ouder-Amstel deel vanuit maakt, zetten zich in om het woningtekort terug te dringen. Daarom hebben het Rijk en de MRA onlangs een woondeal getekend. Hierin is afgesproken dat zij zich inzetten voor het realiseren én behouden van betaalbare woningen, ook in het middensegment. De aanstaande wetswijziging waardoor corporaties makkelijker middenhuur kunnen realiseren draagt hieraan bij. Tot 2025 kan de regio er met de inzet van het Rijk ruim 100.000 woningen bijbouwen.

AANPASSING LOKALE REGELS WONEN Om de huidige woonvoorraad zoveel mogelijk voor wonen beschikbaar te houden heeft het college afgelopen week aanpassingen in diverse lokale regels op het gebied van wonen voorgesteld. Die liggen nu ter inzage en worden de onderstaande onderwerpen in geregeld.

VERMINDEREN LEEGSTAND Het leegstaan van woningen en gebouwen in tijden van krapte op de woningmarkt is onwenselijk. Een leegstandsverordening regelt dat huis- en gebouweigenaren wanneer hun woning of gebouw langer dan een half jaar leeg staat, dit moeten melden bij de gemeente. De eigenaar en de gemeente gaan dan in gesprek om te bekijken of en hoe het leegstaande gebouw tijdelijk kan worden gebruikt. Mooie voorbeelden van zo'n tijdelijk gebruik zijn d' Oude School in Duivendrecht en de voormalige brandweerkazerne in Ouderkerk aan de Amstel.

GOEDE BALANS VAN WONINGEN IN DE WIJK Om te voorkomen dat sociale huurwoningen geconcentreerd op één bepaalde plek in de gemeente gebouwd gaan worden, vindt de gemeente het belangrijk dat bij alle woningbouwprojecten ook betaalbare huurwoningen gerealiseerd worden. Met de verordening sociale woningbouw wordt het vastgelegd dat 30% van de nieuwe woningen sociale huurwoningen zijn. Bij kleine nieuwbouwprojecten met minder dan negen nieuwe woningen kan dit afgekocht worden. Het is namelijk als je bijvoorbeeld vier of vijf woningen bouwt feitelijk niet mogelijk om in zo'n project een of twee sociale huurwoningen te realiseren. Het geld wat de gemeente hiermee ontvangt wordt ingezet om bijvoorbeeld de openbare ruimte rondom sociale woningbouwcomplexen te verbeteren.

GOED AANBOD VAN VERSCHILLENDE CATEGORIEËN HUURWONINGEN Er is veel behoefte aan betaalbare huurwoningen, zowel sociale huurwoningen als de zogenaamde middenhuurwoningen. En als die woningen gerealiseerd worden is het belangrijk dat die woningen niet te duur worden en beschikbaar zijn en blijven voor de huishoudens die er gezien hun inkomen afhankelijk van zijn. Met de doelgroepenverordening kan de periode dat een woning in een bepaalde categorie valt (sociale huur of middenhuur) vastgelegd worden.

PAAL EN PERK AAN VAKANTIEVERHUUR EN SPLITSEN VAN WONINGEN Recent is in een onderzoek van de VU aangetoond dat het frequent verhuren van woningen zoals via AirBnB kan leiden tot een stijging in de huizenprijzen. Strengere regels voor vakantieverhuur kunnen een positief effect hebben en houden de woningen beschikbaar voor wonen. Dit kan onder andere geregeld worden in de huisvestingsverordening. Ook aanpassingen van de woningvoorraad door het samenvoegen of splitsen van woningen geregeld. Als het bestemmingsplan ter plaatse het toestaat kan nu voor maximaal dertig dagen de woning voor vakantiehuur ingezet worden.

GOED EN PRETTIG WONEN Wethouder wonen, Barbara de Reijke, vindt de nieuwe regels belangrijk. 'Zowel met het oog op de komst van de woningen in De Nieuwe Kern, als met andere grote en kleine ontwikkelingen bieden deze verordeningen de gemeente de mogelijkheid om waar mogelijk te sturen op de woningmarkt. Daarnaast willen we zorgen dat woningen worden gebruikt waar ze voor bedoeld zijn, namelijk om te wonen. Uiteindelijk willen we ons inzetten voor het betaalbaar en bereikbaar houden van de woningen in Ouder- Amstel.', aldus De Reijke.

REAGEREN De komende weken, tot maandag 8 augustus, heeft iedereen de gelegenheid om aan te geven of ze zich in de voorgestelde verordeningen kunnen vinden. Aan de hand van de reacties bekijkt het college en de gemeenteraad of ze bepaalde regels eventueel nog beter kunnen laten aansluiten op datgene wat de gemeente wil bereiken, namelijk goed en prettig wonen in de gemeente Ouder-Amstel.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie