Conceptontwerp RSW125 op locatie aangeboden aan wethouder De Reijke
Conceptontwerp RSW125 op locatie aangeboden aan wethouder De Reijke Niels Stomps

Schoolvoorbeeld van participatie: herontwikkeling Rijksstraatweg 125 in Duivendrecht

26 september 2021 om 21:19 Lokaal Deel je nieuws

Toen de eerste signalen kwamen van herontwikkeling was er veel ongerustheid en hield het de gemoederen flink bezig. Op een bouwoppervlakte van 2.600 m2 zouden maar liefst 50! jongerenwoningen komen!
Al vrij snel werd actieve participatie ingericht en werd door de ontwikkelaar Wibaut en architect Heren 5 intensief en constructief overlegd met de Expertgroep, bestaande uit betrokkenen uit Duivendrecht.

Uitgangspunten voor ‘t ontwerp
Gezamenlijk werden uitgangspunten voor het ontwerp vastgesteld: 1) dorps karakter/boerderij-ensemble, 2) groen/landelijk, 3) gemeenschapszin/gemengde doelgroep.

Wat gaat er gebouwd worden?
Het conceptontwerp heeft drie gebouwen met 36 woningen van verschillende typologieën en 31 parkeerplaatsen in een groene omgeving. Het boerderij-ensemble doet recht aan de historie van de plek, de Rijksstraatweg en Duivendrecht.

Wat is overgenomen?
De Expertgroep zag veel van haar Programma van Wensen overgenomen. Zo blijft de groene voile (groen aan de randen van het gebied, rondom de nieuwe woningen) behouden, belangrijk vanwege het groene karakter en privacy (32% ruimte voor groen). De Expertgroep ziet graag dat het aanwezige groen kan blijven en niet hoeft te worden gekapt.  Het bebouwd oppervlak is met  9,5% verlaagd en het bouwvolume met 17%. In plaats van 50 komen er nu 36 woningen, en voor een bredere doelgroep; de ‘Duivendrechts mix’. Ook de karakteristieke dorpel met hek aan de Rijksstraatweg blijft.

Wat is niet gelukt?
Er zijn ook wensen die niet of slechts deels zijn verwerkt. Zo moet het voorhuis weg en is ondergronds of inpandig parkeren financieel niet haalbaar. Ook zijn de hoogtes in het concept-ontwerp niet op alle plekken volgens het huidige bestemmingsplan. De hoogste volumes komen aan de kant van de  Hazelaarstraat. 

Aandachtspunten
Hoogte, massa, privacy/bezonning, groen(kwaliteit) en parkeren blijven aandachtspunten. De Expertgroep had de nieuwbouw graag kleinschaliger gezien. Na inzage in de financiën bleek dat, uitgaande van de huidige marktsituatie, niet mogelijk.

Hoe verder?
Wibaut heeft op 22 sept. ’21 het concept ontwerp aangeboden aan de wethouder. Stukken staan op participatierijksstraatweg125.nl. Al was het niet mogelijk om voor iedereen het maximale te bereiken, is er wel consensus bereikt en vertrouwen in het vervolg. Wibaut maakt graag gebruik van het aanbod van de Expertgroep om betrokken te blijven bij ‘t vervolgtraject. 

Mw Heering, deelnemer Expertgroep

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie