Biedt zich aan: De Groen Kern

11 december 2021 om 09:13 Lokaal Deel je nieuws

De gemeente Ouder-Amstel heeft vergevorderde plannen voor een nieuwe woonwijk. De nieuwe wijk heet De Nieuwe Kern(DNK), en is bedoeld als het ”nieuwe hart van de gemeente” tussen Duivendrecht en Ouderkerk aan de Amstel in. Deze nieuwe wijk komt niet op een kale vlakte maar op een gebied dat al jarenlang in gebruik is, meerdere functies heeft (sportveld, tennispark, golfcourse, tuinpark) heeft en grotendeels door vrijwilligers beheerd wordt. Die vrijwilligers koesteren de waardevolle elementen in het gebied: dat zijn alle planten, dieren en insecten in dit gebied. De beheerders zorgen dat deze planten, dieren en insecten goed gedijen.

Voor alle duidelijkheid: De 4 tuinparken zijn niet tegen woningbouw. De 4 tuinparken willen graag bijdragen aan De Nieuwe Kern. Het ontwikkelen en beheren van De Groene Kern door de 4 tuinparken is een aanvulling, behoudt de aanwezige flora en fauna en kan in de plaats komen van het stadspark wat dan niet aangelegd hoeft te worden. De Groene Kern kan daardoor bijdragen aan lagere kosten voor de ontwikkeling van het gebied De Nieuwe Kern en De Groene Kern.

Met elkaar, Voor elkaar!

Het plan voor DNK betekent dat anderhalf tuinpark moet verdwijnen. De 4 tuinparken hebben in samenwerking, en met hulp van een landschapsarchitect, een plan ingediend bij de gemeente Ouder-Amstel. Dit plan heet: “De Groene Kern”. De 4 tuinparken zien in dit plan een aanvulling op het plan van, én een samenwerking met, de gemeente Ouder-Amstel.

Het beheer van het gebied zal gebeuren met nadruk op de biodiversiteit die in het gebied aanwezig is. Het gebied zal openbaar zijn voor bezoekers en passerende recreanten en zal uitnodigend zijn om er te wandelen en te verblijven. Aan de randen zal plaats zijn voor parkeren en horeca. Het is een breed plan waar veel mensen, uit Duivendrecht, Ouderkerk aan de Amstel en de nieuwe woonwijk, enthousiast van zullen worden.

Bent u geïnteresseerd kijk dan op https://www.tuinparkdijkzicht.nl/actueel/de-toekomst/voor meer informatie. U vindt daar een toelichting op de ontwikkelingen en allerlei relevante documenten zoals de zienswijze, presentaties en kaarten. U kunt ook contact opnemen via de mail met Ron Seeboldt ronseeboldt@gmail.com

We willen u graag in een volgend artikel verder te informeren.

Hartelijke groeten uit de Duivendrechtse polder.

De 4 tuinparken in De Groene Kern

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie