Informatie of participatie
Informatie of participatie Rob Box en website De Nieuwe Kern

Drechtje spreekt... Informatie of participatie in Duivendrecht?

4 februari 2023 om 22:10 Lokaal Deel je nieuws

De begrippen informatie en participatie worden door onze gemeente nogal verwarrend gebruikt. Hoe zou dat beter kunnen?

Lift station Duivendrecht

Neem de informatiebijeenkomst over de lift bij station Duivendrecht. Die is dinsdag 7 februari van 17:00-18:00 uur in de Kleine Kerk. Als betrokken Duivendrechter wil je hier natuurlijk naar toe! Maar, wat wordt er met je input gedaan? Wordt het een soort van ‘propaganda’? We weten het niet. Er is nauwelijks informatie beschikbaar. Wat is bijvoorbeeld de startkennis van een geïnteresseerde Duivendrechter om invloed uit te kunnen oefenen? Is er sprake van een gelijk speelveld aan kennis tussen gemeente en de geïnteresseerde betrokkenen? De website geeft daar geen enkele duidelijkheid over. De gemeente stelt aan de andere kant dat aanmelden verplicht is. Huh? Geen informatie ter voorbereiding, maar wel eisen aan de eventuele deelname?

Bouw 440 containerwoningen

Er is nog een bijeenkomst gepland op 20 februari 2023, start om 19.30 uur bij Banijay Benelux, MediArena 2, Amsterdam-Duivendrecht. Klik hier. Waar is dat en hoe kom je daar? Het gaat over de bouw van 440 containerwoningen op ’t terrein van de voormalige P2 langs de Holterbergweg. Die bijeenkomst wordt aangekondigd als participatie. Dat belooft veel goeds. Wij hebben echter vraagtekens Want er staat op de site: Het doel van de bijeenkomst is u te informeren over de beoogde bouw van flexwoningen en de noodzakelijke verhuizing van PBus. Daarnaast verneemt de gemeente graag uw reactie op het plan, uw ideeën, zorgen en tips. Huh? Wat is nu informatie en wat is participatie? En ook hier ontbreekt informatie over de plannen vooraf. Dus ook hier geen gelijk speelveld van kennis tussen gemeente en direct betrokkenen of geïnteresseerden. En ook hier moet je je vooraf verplicht aanmelden.

Hoe kan het beter?
Onze voorlopige conclusie is dat de gemeente wel wil, maar dat de uitwerking om betrokken en deskundige inwoners te betrekken hapert. En wat is de reden je vooraf verplicht aan te melden? Wij weten het niet. De basis van echte participatie is het wederzijds delen van informatie en daarover met elkaar in gesprek gaan. Want zo kom je tot verdieping van inzicht en een breed gedragen besluit.

Namens het redactieteam Drechtje, Niek Heering

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie