Voorstellen 5 en 6 verplaatsen woonboten hoort u nog
Voorstellen 5 en 6 verplaatsen woonboten hoort u nog Chris van der Linden

Voorstel O-A en A’dam voor verplaatsen woonboten

25 mei 2023 om 17:32 Lokaal Deel je nieuws

Stappenplan verplaatsen woonboten tbv Bestuurlijk Overleg 24 juni 2021

Het gezamenlijke voorstel is nu om achtereenvolgens deze stappen te gaan zetten: 

1. Het vaststellen van de grondexploitatie grex (= begroting grondkosten en grondopbrengsten voor het ruimtelijk ontwikkelingsplan Duivendrechtsevaart) door Amsterdam is maatgevend in de planning omdat er zonder de grex geen anterieure overeenkomst gesloten kan worden tussen Ouder-Amstel en Amsterdam. 

En zonder anterieure overeenkomst kan het bestemmingsplan niet worden vastgesteld, omdat de financiële uitvoerbaarheid dan ontbreekt. 

Amsterdam brengt daarom zo spoedig mogelijk haar grex in procedure waarin de middelen zijn opgenomen om de ligplaatsen aan de Pieter Braaijweg in te kunnen richten. 

2. Ouder-Amstel en Amsterdam bereiden onder voorbehoud van het vaststellen van de grex een anterieure overeenkomst voor om de alternatieve locaties aan de Pieter Braaijweg voor de woonboten met elkaar te regelen. 

2.a. Ouder-Amstel is in deze overeenkomsten verantwoordelijk 

- voor het (laten) verslepen van de boten, 

- het eventueel vergoeden van verhuiskosten, 

- het aanbieden van eventuele alternatieven zoals een urgentieverklaring voor een woning aan de wal,

- het deelnemen aan de gesprekken met de bewoners  

- het aanpassen en vaststellen van het bestemmingsplan. 

2.b. Amsterdam is in deze overeenkomsten verantwoordelijk voor het ontwerp en aanleg van de nieuwe ligplaatsen aan de Pieter Braaijweg. 

3. Ouder-Amstel en Amsterdam bereiden onder voorbehoud van het vaststellen van de grex een intentieovereenkomst voor om de alternatieve locaties voor woonboten ten noorden van de A10 met elkaar te regelen. 

3.a. Ouder-Amstel is in deze overeenkomsten verantwoordelijk voor 

- het (laten) verslepen van de boten, 

- het eventueel vergoeden van verhuiskosten, 

- het aanbieden van eventuele alternatieven zoals een urgentieverklaring voor een woning aan de wal, 

- het deelnemen aan de gesprekken met de bewoners  

-het aanpassen en vaststellen van het bestemmingsplan.

3.b. Amsterdam is in deze overeenkomsten verantwoordelijk voor het ontwerp en aanleg van de nieuwe inrichting aan de alternatieve locatie voor de woonboten die gelegen zijn ten noorden van de A10. Hierbij hoort ook het regelen van de benodigde nutsvoorzieningen zodat de nieuwe bewoners een aansluiting kunnen aanvragen en krijgen. 

4. Ouder-Amstel en Amsterdam stellen samen met de woonbootbewoners een overeenkomst op over de alternatieve locaties. 

4.a. Ouder-Amstel is voor deze overeenkomst verantwoordelijk voor het organiseren van de gesprekken en is penvoerder van de stukken. 

4.b. Amsterdam is voor deze overeenkomst verantwoordelijk voor het doen van een aanbod voor grondhuur of erfpacht aan de bewoners van de zes nieuwe plekken aan de Pieter Braaijweg en de huidige plekken tot moment van verplaatsing. 

4.c. Ouder-Amstel en Amsterdam zijn samen verantwoordelijk voor het opnemen van afspraken over inrichting en verplaatsing van woonboten in deze overeenkomst.

et cetera

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie