Afbeelding
Archief/pixabay

Leed minima verzachten en verborgen leed eerder ontdekken

12 oktober 2019 om 17:00 Maatschappelijk

OUDER-AMSTEL De raadscommissie Burger en Bestuur boog zich op 8 oktober over enkele onderwerpen in het sociale domein: minimabeleid 2020-2024 en vroegsignalering van betalingsachterstanden.

Marion Kiewik

ARMOEDEVAL Stel, je zit in de bijstand en je vindt werk. Dan kan het gebeuren dat je met je nieuwe salaris uiteindelijk minder overhoudt dan in de bijstand, doordat je niet meer in aanmerking komt voor ondersteunende maatregelen. ‘Armoedeval’ noemen we dat. Sowieso is het voor iedereen met een laag inkomen moeilijker geworden om rond te komen, want alles wordt duurder. Daarom heeft het college het minimabeleid ‘opgefrist’. Want werken moet lonen. Ook mensen met een laag inkomen moeten kunnen meedoen in de samenleving en hun kinderen mogen niet de dupe worden. Met enkele kanttekeningen waren de commissieleden blij met het nieuwe beleid.

VERGOEDINGEN Met ingang van 2020 kom je eerder in aanmerking voor het declaratiefonds en individuele inkomenstoeslag; de inkomensgrens wordt verhoogd van 120% naar 130% van het sociaal minimum. De maximale jaarlijkse vergoeding uit het declaratiefonds gaat van €80 naar €150 voor volwassenen - genoeg voor bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportclub - en straks mogen daar ook medische kosten van huisdieren uit worden gedeclareerd. Voor kinderen wordt de computerregeling uitgebreid, er komt een aansluiting met het Jeugdfonds sport en cultuur, en vergoeding voor zwemles voor het A-diploma. Bovendien krijgt de voedselbank Diemen, waar ook inwoners van Ouder-Amstel komen, subsidie. Mede op aandringen van de commissie zal de gemeente extra inspanningen doen om zoveel mogelijk mensen, ook laaggeletterden, te bereiken met dit goede nieuws.

BETALINGSACHTERSTANDEN Ook kwam er een voorstel voor een proef op tafel om forse betalingsachterstanden van inwoners te laten signaleren door de woningcorporatie, zorgverzekeraars en nutsbedrijven. Dan kan de gemeente ondersteuning geven en het oplopen van schulden voorkomen. Ook al waren de reacties op het voorstel positief, er waren ook enkele zorgen over privacy. Maar volgens de wethouder wordt aan alle eisen voldaan. Bovendien wegen de eventuele nadelen niet op tegen de voordelen: “Het voorkomen van financiële en welzijnsproblemen.” Een definitief besluit moet wachten tot de komende raadsvergadering.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie