Burgemeester Joyce Langenacker.
Burgemeester Joyce Langenacker. Gemeente Ouder-Amstel

Mijd Ronde Hoep en Ouderkerkerplas

7 april 2020 om 11:30 Maatschappelijk

OUDER-AMSTEL Vanuit een vrijwel verlaten gemeentehuis - bijna iedereen werkt thuis - blikt burgemeester Joyce Langenacker terug op het afgelopen zonnige weekend: hoe hebben de inwoners zich gehouden aan de coronavoorschriften, met name in de ‘risicogebieden’ Ronde Hoep en Ouderkerkerplas? En wat zijn de verwachtingen voor het komende Paasweekeinde?

RISICOGEBIEDEN De Ronde Hoep zucht al langer onder het grote aantal wielrenners, vaak in groepen. Langenacker: “Afgelopen weekend hebben we er toezicht gehouden. Via verschillende kanalen hebben we fietsers opgeroepen de Ronde Hoep te mijden. Dat lijkt redelijk te hebben geholpen. Er zijn weinig uitvalswegen en de weg zelf is smal, waardoor passeren met anderhalve meter tussenruimte lastig kan zijn. Dus we blijven het in de gaten houden, ook komend weekend. Mocht het nodig zijn dan zullen we extra maatregelen treffen.” Ook het gebied rond de Ouderkerkerplas is populair bij mooi weer. “Hier werd het zondagmiddag echt tè druk. Met een afsluiting bij de Machineweg hebben we het autoverkeer tegengehouden. Blijkbaar waren de waarschuwingen niet voldoende geland… We gaan ons erop beraden welke aanvullende maatregelen we gaan treffen voor komend weekend.”

HANDHAVING Zowel in Duivendrecht als Ouderkerk houdt handhaving toezicht op de speelplaatsen. “Kinderen tot 12 jaar mogen gewoon buiten spelen, maar er mogen niet teveel ouders bij elkaar staan.” En de supermarkten in beide dorpskernen? “Dat gaat in goed overleg met de eigenaren, maar we blijven alert. Ook daar mag de aandacht niet verslappen.” Naar verluidt, houden de jongeren in het Venserpark zich niet aan de voorschriften. “De jeugd is een aandachtspunt in de hele regio. Niet alleen handhaving maar ook jongerenwerkers hebben we hard nodig om hen aan te spreken. En zo mogelijk alternatief vermaak te bieden.”

PIJN “Het zijn moeilijke tijden. Vooral wil ik even stilstaan bij de nabestaanden van mensen die zijn overleden - aan corona of door andere oorzaak - en die onder de huidige omstandigheden niet eens de gelegenheid hebben om samen te komen, samen te rouwen. Dat is hard, dat is zo pijnlijk. Ik wens hen alle sterkte.” Gelukkig zijn er in onze gemeente ook mensen die proberen de pijn te verzachten of wat vreugde te brengen. “Er zijn zoveel mooie initiatieven momenteel. Zo trad er maandag een zanger op bij de Drieburg en bij Theresia - georganiseerd door een lokale ondernemer. Het is in deze tijd hard nodig naar elkaar om te kijken, en gelukkig gebeurt dat ook echt. Daar ben ik trots op!”

VOLHOUDEN Langenacker herhaalt de dringende adviezen nog maar eens: “Een luchtje scheppen kan, maar maak er niet een dagje-uit van. En áls je naar buiten gaat, doe dat op rustige plaatsen en tijden. Mijd de Ronde Hoep en Ouderkerkerplas. We moeten onszelf echt beperken in het buiten recreëren, heus, daar is het nu de tijd niet voor. Dus houd vol! Hoe meer we ons nu aan de maatregelen houden, des te sneller kunnen die worden versoepeld.”

Marion Kiewik

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie