Uitstapje met Coherente.
Uitstapje met Coherente. Archief BDU, Marion Kiewik

Prettig Langer Thuis: Ouder worden in Ouder-Amstel

15 november 2021 om 17:15 Maatschappelijk

OUDER-AMSTEL Tijdens een bijeenkomst op 10 november in het gemeentehuis van Ouder-Amstel zijn de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar het activiteiten- en ondersteuningsaanbod voor ouderen in Ouder-Amstel. Het onderzoek is uitgevoerd door Movisie, het landelijke kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken, in samenwerking met de lokale welzijnsorganisatie Coherente.

ONDERZOEK Het onderzoek bestond uit twee delen: een verkenning naar de ouderenpopulatie in Ouder-Amstel met daarin cijfers en achtergrondkenmerken, zoals de woonsituaties, mantelzorg en gevoelens van eenzaamheid, en een kwalitatief onderzoek, waarbij Coherente en Movisie in gesprek zijn gegaan met een aantal ouderen, de gemeente en organisaties die opereren op het gebied van zorg en welzijn. De resultaten van het onderzoek maken inzichtelijk waar kansen en mogelijkheden liggen, bijvoorbeeld op het gebied van passend wonen. 

“Wonen is meer dan een dak boven je hoofd”, aldus een van de aanwezigen. Om prettig langer thuis te blijven wonen moet er worden voldaan aan diverse voorwaarden, zoals bijvoorbeeld een toegankelijke woning, voorzieningen in de buurt, mogelijkheden voor ontmoeting en sociale contacten en een divers aanbod van (prikkelende)activiteiten. Ook is de mogelijkheid je te kunnen verplaatsen in en buiten de woning van groot belang, net als de aanwezigheid van (mantel)zorg.

VERSCHILLEN Opvallend zijn de verschillen tussen Duivendrecht en Ouderkerk aan de Amstel, zowel in demografie als in problematiek. In Duivendrecht is het aantal eenpersoonshuishoudens aanzienlijk groter, terwijl de gemiddelde leeftijd een stuk lager ligt dan in Ouderkerk. In Ouderkerk zijn meer vragen op het gebied van relaties, rouw en verlies en zingeving, waar in Duivendrecht vaker praktische en/of materiële problemen worden genoemd. Deze verschillen vragen om maatwerk.

Uit het onderzoek blijkt ook dat voor lang niet iedereen duidelijk is wat er allemaal al is op het gebied van activiteiten en ondersteuning voor ouderen in de gemeente. Daarnaast blijkt dat er in Ouder-Amstel nog niet zoveel aandacht is voor het thema ‘bewust ouder worden’, terwijl dit landelijk hoog op de agenda staat. De resultaten van het onderzoek geven veel aanknopingspunten voor verbetering en uitbreiding van het aanbod van activiteiten en dienstverlening, zodat dit beter aansluit bij de wensen en behoeften van ouderen zelf. 

CONTACT Hiermee heeft Coherente, in samenwerking met inwoners, gemeente en organisaties, reeds een start gemaakt. Wie interesse heeft in de resultaten van het onderzoek, kan het verslag via e-mail ontvangen. Coherente komt ook graag in contact met personen die willen  meedenken en meepraten over bepaalde thema’s. Mailen kan naar info@coherente.nl of bellen met 020-496 36 73, onder vermelding van ‘Prettig Langer Thuis’.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie