De Adviesraad is op zoek naar nieuwe leden.
De Adviesraad is op zoek naar nieuwe leden. pr

Nieuwe leden gezocht in Ouder-Amstel: ‘Waarom een Adviesraad Sociaal Domein?’

30 november 2023 om 11:15 Maatschappelijk

OUDER-AMSTEL De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijk adviesorgaan dat de gemeente gevraagd en ongevraagd advies geeft op het beleidsterrein van het Sociale Domein. De adviesraad van Ouder-Amstel zoekt versterking. Een lid en de voorzitter leggen uit waarom. En wat een nieuw lid kan verwachten.

“Over alles wat onder het Sociale Domein valt, van leerlingenvervoer tot het Zorgadviespunt of het armoedebeleid, kunnen we ons zegje doen. Niet alleen geven wij inzicht aan de gemeente over de werking van haar diensten in de praktijk, wij geven ook advies bij de invoering van nieuw beleid of beleidswijzigingen. Formeel gesproken, hebben we het over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Jeugdwet.”

Wie zitten er in de Adviesraad?

“Wij zijn allemaal betrokken burgers, vrijwilligers met belangstelling voor de werking van de diensten op dit terrein bij de gemeente. Via ons netwerk horen en zien we ervaringen en meningen van inwoners. Juist die ‘van horen zeggen’-kant brengen we ook in bij het overleg met de gemeente.”

Noem eens een voorbeeld, waarbij jullie advies invloed heeft gehad?

“Wij hebben er voor gezorgd dat het taalgebruik van een onderzoek naar de tevredenheid van jongeren over de zorg die zij kregen, werd aangepast en dat de volgorde van de vragen beter aansloot bij hun belevingswereld. Zo brengen we de praktijk van alledag binnen bij de beleidsmakers.” 

Wat vindt het gemeentebestuur van jullie?

“De wethouder gaf aan dat het gemeentebestuur het van grote waarde vindt om door middel van de Adviesraad de inwoners te betrekken bij de uitvoering van het gemeentelijke beleid om hiermee te leren van de ervaringen van de inwoners. De inbreng (of het advies) van de Adviesraad helpt bij het maken en uitvoeren van beleid dat aansluit bij de leefwereld en behoefte van de inwoners van de gemeente Ouder-Amstel.” 

Hoe vaak overleggen jullie?

“Wij vergaderen tien keer per jaar. Daarnaast nemen leden deel aan werkgroepen en volgen we scholing ter voorbereiding van uit te brengen adviezen. De gemiddelde werkbelasting is 2 uur per week. De leden ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

Een tot tweemaal per jaar hebben we overleg met de wethouders. We kunnen dan alles op de agenda zetten. En… er wordt goed geluisterd dan!”

Moet je verstand hebben van beleid?

“Als we iets niet snappen, kunnen we altijd deskundigen of ambtenaren vragen om een en ander toe te lichten. En naast een goede dosis gezond verstand, zijn contacten met bewoners binnen de drie kernen erg nuttig!”

Belangstellenden kunnen zich melden als nieuw lid?

“Ja, graag zelfs! De verhouding tussen leden uit Ouderkerk en Duivendrecht is een beetje scheef en de verhouding ouderen en jongeren ook! We zijn dus op zoek naar uitbreiding en versterking van onze adviesraad.”

Wat willen jullie bereiken als adviesraad?

“Wij zouden graag zien dat de praktijkervaring van onze inwoners zoveel mogelijk in het gemeentelijke beleid wordt meegenomen.”

Belangstelling? Kijk op www.ASDouderamstel.nl of mail naar info@asdouderamstel.nl.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie