Mieke Kouwenberg en Paul van Kampen
Mieke Kouwenberg en Paul van Kampen Sebastiaan van Kampen

Samen actief voor een betere samenleving

Mensen

DUIVENDRECHT Mieke Kouwenberg en Paul van Kampen waren jarenlang maatschappelijk actief in onze gemeente. Deze zomer verhuisden zij van Duivendrecht naar Muiden. Dit vormt voor hen een mooie aanleiding voor een oproep om actief te zijn voor een betere samenleving. En voor Mikis de Winter, auteur van dit artikel, was het een reden om eens terug te blikken op hun maatschappelijk actieve leven. Wat zijn hun drijfveren? Wat is er zo mooi aan de wijze waarop zij zichzelf inzetten? Wat heeft dit opgeleverd? Wat leerden zij er zelf van?

Wat hebben jullie gedaan samen? 

Mieke: “Ik ben een hartstochtelijk fietser, omdat dit beter is voor het milieu. In 1996 merkte ik dat fietsers in Duivendrecht soms onnodig veel risico lopen in het verkeer. Om die gevaarlijke situaties in beeld te brengen en om daar daadwerkelijk iets aan te veranderen heb ik samen met anderen actie ondernomen. Die actie kreeg de vorm van een werkgroep. Paul maakte daar geen deel van uit, maar hij merkte wel dat ik dit met veel plezier deed.” Paul: “Dat merkte ik zeker! En van het één kwam het ander.” Mieke: “Klopt. Via de werkgroep hoorde ik destijds over de voorgenomen wegverbredingen van de A1 en de A10. De toenemende geluidsoverlast en meer fijnstof zouden zeker gezondheidsrisico’s opleveren. Daarom bedachten we in de actiegroep ‘A1 A10 beter opgelost’ met inwoners vanuit de regio een plan om de wegverbredingen overbodig te maken.”

Wat deed jij dan Paul? 

“Ik dacht af en toe mee op de achtergrond, zoals Mieke ook altijd met mij meedacht. Bijvoorbeeld toen ik tussen 2007 en 2017 voorzitter werd van het bestuur van Coherente, de stichting voor welzijnswerk in Ouder-Amstel. En later werden we beiden lokaal actief bij GroenLinks; Mieke een tijd als fractieassistent (burgerraadslid) van de politieke fractie in de gemeenteraad van Ouder-Amstel. En ikzelf als bestuurslid (en later voorzitter) van het bestuur van Amstelveen en Ouder-Amstel dat de organisatorische voorwaarden schept voor het politieke werk in de fracties.”

Wat heeft dit opgeleverd? 

Mieke: “Ik ben blij dat een groot deel van de fietsknelpunten van destijds is opgelost, bijvoorbeeld bij De Slinger”. Met een lach: “Maar er is nog steeds werk te doen, want er zijn uiteraard ook weer nieuwe knelpunten bijgekomen.” Paul: “Vanuit mijn bestuursfuncties heb ik vooral gewerkt aan zaken zoals een inspirerende koers en visie. De inbreng van de professionele medewerkers, zoals bij Coherente, is daarbij essentieel. Zij weten vanuit hun dagelijks werk met inwoners, en met de honderden vrijwilligers die bij Coherente actief zijn, als geen ander wat er nodig is. Dit leidde bijvoorbeeld tot een initiatief zoals Co’s kamer, een vorm van ontmoeting en dagbesteding voor ouderen. Als bestuur van Coherente is het dan zaak een dergelijk initiatief te ondersteunen en voorwaarden te scheppen om het plan te realiseren.” Met een tevreden glimlach: “Achteraf is dit dan wel een heel mooi concreet resultaat om op terug te kijken.”

Jullie speelden toch ook een belangrijke rol bij de oprichting van GroenLinks?

Mieke: “Samen met Jacqueline de Maa heb ik in 2006 geprobeerd een lokale fractie op te richten. Toen in 2009 ook in Ouderkerk de gezondheidsrisico’s van fijnstof een ‘hot topic’ bleek te zijn, sloeg de vonk tussen de beide dorpen over. Zo ontstond in 2010 de eerste fractie met Jacqueline de Maa en Mikis de Winter als raadsleden en Gonny Meesters en mijzelf als fractieassistenten.” Paul: “In ons huis vonden de eerste besprekingen plaats. Daar zijn we best een beetje trots op. En kijk eens naar de fractie nu: levendig, constructief en met veel jonge mensen. Sinds 2014 draagt GroenLinks via een wethouder in het college van B&W bij aan het algemeen belang van Ouder-Amstel.”

Wat is er zo mooi aan jullie wijze van actief zijn? 

Mieke: “Wat ik heel relativerend vind is om te zien dat we een radertje zijn in een groter geheel. Doe gewoon wat je kan om bij te dragen aan een betere samenleving. Dus bijvoorbeeld door actief te worden bij een werkgroep, een bestuur of een politieke partij draag je bij aan een belang dat groter is dan jezelf.” Paul: “Je doet het niet voor jezelf, maar vanuit de motivatie dat je met jouw talenten, ervaring en kennis een bijdrage kunt leveren aan de lokale samenleving”. Mieke: “Onze overtuiging is dat zeuren en klagen niets oplevert. Kijk vooral naar wat je zelf kunt doen en ga het contact aan vanuit een gevoel en vanuit een fundamenteel besef van gelijkwaardigheid.” Met een betekenisvolle blik voegt zij nog toe: “En heb geduld.”

Wat leerde je er zelf van? 

Paul: “Het huis-aan-huizen vanuit GroenLinks was voor mij een grote verrassing. Dit zijn korte gesprekjes met inwoners om te horen wat er maatschappelijk en politiek gezien speelt. We doen dit al een jaar of vijf. Ik verwachtte veel weerstand, maar dat valt heel erg mee. Veel inwoners zeggen dat ze met veel plezier in onze gemeente wonen. Het heeft zeker mijn blik verruimd juist door in gesprek te gaan met mensen die andere politieke voorkeuren hebben of die zich afkeren van de politiek. Mijn ervaring is dat het uitermate zinvol is kennis te nemen van opvattingen en ideeën van anderen.”

Mieke: “Ik heb door het werk als fractieassistent (burgerraadslid) destijds veel geleerd van hoe het politiek gezien allemaal werkt. Als fractie vergaderden we in de eerste tijd wekelijks. We hebben onszelf het politieke werk geleerd door te luisteren, uit te proberen, te kijken wat er terugkwam, door nog eens te proberen, enzovoort. Paul en ik bewaren hele leuke herinneringen aan die tijd!”

Wat drijft jou, Mieke?

“Ik ben opgegroeid in ‘s Hertogenbosch in een protestants milieu. Onze dominee, dr. Krijn Strijd, is achteraf gezien mijn grootste inspiratiebron. Hij was later docent ethiek aan de Sociale Academie De Horst, waar ik mijn opleiding heb gehad en hij publiceerde onder andere over de gevaren van kernbewapening. Hij was één van de oprichters van de politieke partij PSP die later opging het n GroenLinks. Hij leerde ons over grote tegenstellingen in de wereld: arm-rijk, man-vrouw, zwart-wit. Hij haalde bijvoorbeeld dominee Beijers Naudé van de anti-apartheidsbeweging in Zuid-Afrika voor lezingen naar Nederland. Dr. Krijn Strijd vond dat geloof alleen nuttig is als het je aanzet tot activiteiten voor een meer menselijke, sociale en rechtvaardige wereld.”

Wat zijn je drijfveren Paul? 

“Vanuit mijn eigen jeugd met veel verbaal en lichamelijk geweld heb ik ervaren dat het je als mens soms niet meezit. Dat je soms heel jong al zelfstandig belangrijke besluiten moet nemen over je eigen leven. Ikzelf ben bijvoorbeeld heel vroeg en vrij abrupt zelfstandig gaan wonen. In zo’n situatie is het prettig als er anderen, regels of overheden zijn die hulp en ondersteuning bieden. Daarom draag ik graag bij aan een betere, meer sociale samenleving. Dit deed ik in mijn werkende leven onder andere als directeur van de toenmalige stichting voor Maatschappelijk Werk in de regio Leiden – Alphen aan den Rijn en daarvoor als manager bij de Raad voor de Kinderbescherming in Amsterdam. Ik merkte dat ik mijn bestuurlijke ervaring ook goed kon inzetten voor mijn onbetaalde nevenwerkzaamheden bij Coherente en GroenLinks.”

Waarom zijn jullie verhuisd naar Muiden?

Paul: “De voornaamste reden is dat we tot onze spijt in Duivendrecht geen appartement konden vinden, wat qua leeftijd en gezondheid voor ons wenselijk is. Muiden bood uitkomst en extra leuk is dat onze jongste zoon met zijn gezin ook in Muiden is gaan wonen.” Mieke: “Ook hier gaan we kijken wat we kunnen bijdragen, maar gezien onze leeftijd zal onze inzet wat minder intensief zijn.”

Wat is je oproep aan de lezers van dit interview? 

Paul: “Wees actief voor een groter belang dan jezelf. Dat kan van alles zijn: meer veiligheid, meer duurzaamheid, betere communicatie vanuit de gemeente, enzovoort.” Mieke: “Word actief in een beweging die zich inzet voor het behoud van onze mooie planeet. Dat vind ik momenteel het allerbelangrijkste en kan mensen van diverse (geloofs)overtuigingen verbinden. Want iedereen wil toch een mooiere en meer rechtvaardige wereld achterlaten?”

Mikis de Winter

advertentie
advertentie