De plannen voor het tankstation langs de A9.
De plannen voor het tankstation langs de A9. RWS

Gemeente in brief aan Den Haag 'bomenkap A9: onmogelijke keuze'

19 september 2019 om 15:30 Natuur en milieu

OUDER-AMSTEL Gemeente Ouder-Amstel zegt voor een onmogelijke keuze te staan over de kwestie van de bomenkap langs de A9, waar het Rijk een tankstation wil bouwen. Dat wordt duidelijk in een brief die het college van Ouder-Amstel donderdag stuurde naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Niewenhuizen, en de commissie Infrastructuur en Waterstaat in de Tweede Kamer. Zij vragen het Rijk dan ook om hun keuze voor de locatie van het tankstation te heroverwegen.

In de brief, die de gemeente zelf openbaar maakte, geeft het college van burgemeester en wethouders aan dat de maatschappelijk onrust die ontstaan is onder betrokkenen goed te duiden is. "De recente stikstofjurisprudentie heeft de milieugevolgen van ruimtelijke projecten in de spotlight gezet. Waar het internationale akkoord van Parijs en het landelijke Klimaatakkoord het belang van de overstap naar duurzame energie onderstrepen, voelt het als een greep uit het verleden om nieuwe tankstations op fossiele brandstoffen te realiseren. De kap van 14.000 bomen en struiken, waar wij in onze gemeente over spreken, heeft bovendien een ingrijpend effect op onze leefomgeving. De gevolgen voor de luchtkwaliteit in onze gemeente zijn navenant. Zoals een van onze inwoners treffend omschreef, denk alleen al aan het effect van de optrekkende auto's naast onze polder nadat de tank weer gevuld is", zo valt te lezen in de brief.

TRACÉBESLUIT "Dit project is geen initiatief van de gemeente Ouder-Amstel, maar van het Rijk", benadrukt de gemeente. "Het ruimtebeslag van zowel verbreding van de snelweg als de realisatie van het tankstation zijn vastgelegd in een tracébesluit uit 2011, dat is genomen onder verantwoordelijkheid van de Minister. Sinds 2012 is dit tracébesluit onherroepelijk. De gemeente heeft daardoor geen middelen meer ter beschikking om onwenselijke elementen uit het project tegen te houden. De verbreding, realisatie van de verzorgingsplaats en de daarvoor noodzakelijke bomenkap lijken daarmee verzekerd."

Lees ook: Tracébesluit: 'bomen sparen'.

ONMOGELIJKE KEUZE Het college schrijft verder dat het tracébesluit niet de wens is van de gemeente, maar dat zij wel geconfronteerd worden met de plicht om mee te werken aan een bestemmingsplan en noodzakelijke vergunningen. "Dat plaatst ons voor een onmogelijke keuze. Werken we mee, dan lijkt het alsof de inhoud van dit project de stempel van goedkeuring van het gemeentebestuur krijgt, waardoor onze inwoners zich in de steek gelaten voelen."

"Werken we niet mee, wordt van Rijkswege naar alle waarschijnlijkheid het project toch doorgezet, maar missen wij als gemeente bijvoorbeeld de financiële tegemoetkoming om als gevolg van de bomenkap het groen in onze gemeente te kunnen compenseren." Het is de wens van het college om de bomen maximaal te herplanten.

De gemeente vindt dit moeilijk uit te leggen richting haar inwoners, maar zegt geen andere mogelijkheid te zien om haar medewerking, dan wel onder protest, te verlenen.

HEROVERWEGING Het college sluit haar brief af met een verzoek om de realisatie van in ieder geval de verzorgingsplaats (lees 'locatie van het tankstation') te heroverwegen. "In het afgelopen decennium, sinds de start van dit project, zijn veel inzichten op het gebied van mobiliteit, duurzaamheid en milieu gewijzigd. Het getuigt van bestuurlijke moed als u bereid bent de juiste consequenties uit die gewijzigde inzichten te trekken", aldus het college van burgemeester en wethouders aan de minister en de Tweede Kamer commissie.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie