Het zoekgebied tussen A2 en Ouderkerkerplas. Op de achtergrond windmolen De Amstelvogel.
Het zoekgebied tussen A2 en Ouderkerkerplas. Op de achtergrond windmolen De Amstelvogel. Marion Kiewik

Op zoek naar zon en wind

29 april 2020 om 11:30 Natuur en milieu

OUDER-AMSTEL Veel meer zonne- en wind-energie zullen we met zijn allen moeten gaan opwekken. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat we van fossiele brandstoffen naar duurzame energie moeten om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Maar waar moeten al die windmolens en zonneparken komen?

“Het speelkwartier is voorbij”. Waarmee Axel Boomgaars, wethouder duurzaamheid, maar wil zeggen dat het tijd wordt om onze ambities werkelijk te gaan waarmaken. “De gemeenteraad heeft als doelstelling om in 2040 energieneutraal te zijn.” Bovendien is daar de Regionale Energiestrategie (RES), waarin alle gemeenten binnen hun energieregio moeten beschrijven waar en hoe zij grootschalig duurzame elektriciteit (wind en zon) kunnen opwekken. “Dat wordt een gigantische uitdaging. We hebben gewoon niet genoeg ruimte.” Althans, ervan uitgaande dat we niet de hele gemeente willen volbouwen met zonneparken en windmolens.

KOESTEREN “Zesentwintig windmolens en 330 hectare zonnevelden zouden we in Ouder-Amstel nodig hebben als we onze energiebehoefte willen dekken. Dat is niet haalbaar. Dus voor de langere termijn moeten we op zoek elders, bij windparken in zee bijvoorbeeld. Maar voor dit moment moeten we binnen de gemeente op zoek. Dan hebben we het niet over de Ronde Hoep, het Landje van Geijsel, de Duivendrechtse Polder - die willen we juist koesteren uit oogpunt van landschap, natuur en recreatie.”

Zesentwintig windmolens en 330 hectare zonnevelden zouden we in Ouder-Amstel nodig hebben als we onze energiebehoefte willen dekken.ZOEKGEBIED Voor de zonnepanelen denken B en W als eerste aan daken op bedrijventerreinen, de geluidsschermen langs de A9 en overkappingen boven grote parkeerplaatsen. Daarnaast is de blik voor windmolens en zonnevelden gevallen op de strook langs de A2 tussen de Burgemeester Stramanweg tot iets voorbij het knooppunt A2/A9. “Dit ‘zoekgebied’ is dichtbij snelwegen. Hoewel ook hier beschermingsregels gelden. Er wonen immers mensen, er is natuur, er zijn weidevogels. Het is een dilemma en ‘n beetje pijn zal het wel gaan doen. We gaan nu de fase in om te onderzoeken wat er kan. Het is niet zo dat het hele gebied vol wordt gelegd.”

INBRENG Deze ideeën zijn natuurlijk niet zomaar uit de lucht komen vallen. De gemeente heeft gesproken met energie-experts uit andere gemeenten in de RES-regio Noord-Holland Zuid, met natuur- en milieugroeperingen. Afgelopen januari is er een ‘atelier’ geweest voor belangstellende inwoners en raadsleden, waar ook Beschermers Amstelland bij waren, de LTO en iemand van windmolen De Amstelvogel. “Op basis van hun inbreng doen B en W een voorstel. We vragen de raad naar hun wensen en bedenkingen, en binnenkort hebben we een - digitale, vanwege corona - bijeenkomst met de bewoners in en bij het zoekgebied.” Gedurende en na de zomer worden de voorlopige uitkomsten opnieuw met allerlei groeperingen doorgesproken. En in het najaar komt er weer een ‘atelier’, waar iedereen welkom is. Uiteindelijk beslist de raad. Volgend jaar juli moet het hele proces afgerond zijn.

“Als er dan uiteindelijk renderende zonnevelden of windmolens komen, willen wij dat onze inwoners daarvan mee kunnen profiteren. Zodat, als je die wieken ziet draaien, denkt: “Daar wordt míjn energie opgewekt!” Meer informatie: energieregionhz.nl.

Marion Kiewik

Dit artikel is een samenwerking tussen Weekblad voor Ouder-Amstel en gemeente Ouder-Amstel.
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie