Afbeelding
Archief BDU

Men schrijft ons: Een ander geluid over Diftar

27 april 2021 om 11:30 Natuur en milieu

OUDER-AMSTEL De laatste tijd lees ik in deze krant regelmatig ingezonden brieven over diftar, het nieuwe systeem van betalen per keer dat je restafval in de container doet. Veel mensen zien op tegen deze verandering en zijn bang voor hogere kosten en minder gebruiksgemak. Zelf sta ik juist wel positief tegenover de invoering van diftar.

Als gezin proberen wij zo weinig mogelijk afval te produceren, en het onvermijdelijke afval zo goed mogelijk te scheiden. Ik ben dan ook heel blij met onze GFT-container, waar in Ouder-Amstel twee jaar geleden mee begonnen is: hierdoor is het aantal vuilniszakken met restafval dat wij produceren sterk omlaag gegaan. Maar hoewel wij dus maar weinig vuilniszakken wegbrengen, betalen we nu net zoveel afvalstoffenheffing als mensen die hun afval helemaal niet scheiden. Dat is eigenlijk vreemd: het principe dat onder diftar ligt, ‘de vervuiler betaalt’, is een eerlijker uitgangspunt, en een financiële prikkel werkt voor veel mensen nu eenmaal goed om die bewustwording groter te maken.

Veel van de kritiek gaat ook over de angst voor meer zwerfafval naast de ondergrondse containers. Dit is een probleem waar alle gemeenten in coronatijd mee worstelen, dus geeft diftar daar blijkbaar geen doorslag in. Daarbij kan het risico op zwerfafval verkleind worden door de kosten per gebruik van de ondergrondse container laag te houden. Ik vertrouw erop dat de gemeente hier kritisch naar zal kijken en zal leren van de vele gemeenten waar dit systeem al wordt gebruikt: inmiddels werkt al ongeveer de helft van de gemeenten in Nederland met diftar, dus onze gemeente kan haar voordeel doen met hun ervaringen en hiervan leren. Zo’n grote verandering in het afvalsysteem zal nooit perfect gaan en elk systeem heeft natuurlijk voor- en nadelen. Toch kijk ik uit naar de invoer van diftar, zodat het voor iedereen loont om bewust met afval en het milieu om te gaan.

Renske Pool

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie