Afbeelding
Groengebied Amstelland

De oorsprong van de Ouderkerkerplas

26 juli 2021 om 11:30 Natuur en milieu

OUDERKERK De Ouderkerkerplas is een populair gebied voor zowel natuur- als recreatieliefhebbers. Groengebied Amstelland neemt een duik in de geschiedenis van het gebied.


VAN POLDER TOT ZANDPUT De Ouderkerkerplas ligt in de Holendrechter- en Bullewijkerpolder. In deze polder is er tot 1864 turf gewonnen in de polder. Toen er in 1969 zand nodig was voor de aanleg van de A9 die door deze polders zou lopen, besloot men een zandput te maken op de bouwplek zelf. Tot op ongeveer veertig meter diepte is er zand gewonnen, waarna Rijkswaterstaat de plas weer op maaiveldniveau zou opleveren en met puin en afval zou volstorten.


INRICHTING ALS RECREATIEGEBIED Het opvullen verliep echter niet voorspoedig en Rijkswaterstaat kocht begin jaren ’80 deze verplichting af met het Fonds Ouderkerkerplas. Vanwege de diepte en de oeverafwerking met puin was de plas op dat moment niet geschikt als zwemlocatie. In 1982 stelde het bestuur van Groengebied Amstelland het plan voor de inrichting van Recreatiegebied Ouderkerkerplas vast, wat in 1987 en 1988 is uitgevoerd. Later in de jaren negentig vond de inrichting met bosjes en paden aan de oostkant van de Middenweg en de Korte Dwarsweg plaats.

RECREATIE EN NATUUR Men groef aan de noordkant van de diepe Ouderkerkerplas een ondiepe plas. Hier kunnen vandaag de dag nog steeds liefhebbers zwemmen en recreëren op zand- en groene stranden. Opvallend is de inrichting van het gebied: strak en rechtlijnig. Dit is een reactie geweest op de kronkelige ontwerpen uit de jaren zestig en zeventig.

Aan de zuid- en de zuidoostkant creëerde men gelegenheid voor ‘natuurbouw’. Zo werden er onder meer weilanden afgeplagd voor bloemrijke rietvegetaties. Ook bouwde de Vogelwerkgroep Ouderkerk er een oeverzwaluwwand, die oeverzwaluwen direct in gebruik namen. De wand wordt elk jaar opnieuw door de Vogelwerkgroep gebruiksklaar gemaakt. 


VOGELS In de zomer is de Ouderkerkerplas een populaire zwemlocatie voor mensen, maar in de winter voeren vogels hier de boventoon. Het is voor veel vogels de ideale plek om te overwinteren, met name smienten zijn graag geziene gasten in het winterseizoen. De plas is relatief diep en reikt door deze diepte tot het zilte grondwater. Het zoutgehalte van de Ouderkerkerplas is daardoor iets verhoogd. De plas vriest door dit licht brakke water én het feit dat het in midden erg diep is in de winter niet snel dicht.


RUSTGEBIED Voor de gevleugelde wintergasten is rust van groot belang. Opvliegen door overlast kost de vogels veel energie, die ze juist moeten opslaan om in het voorjaar hun trek terug naar het noorden te kunnen maken. De Ouderkerkerplas is daarom jaarlijks van half oktober tot half april gesloten; in deze periode kun je niet rond de plas wandelen. De precieze data worden elk jaar aan de hand van schoolvakanties vastgesteld.

Bron: www.groengebied-amstelland.nl 

Afbeelding
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie