Amsterdam is nog op zoek naar locaties in de eerder aangewezen voorkeursgebieden voor plaatsing van circa 8 windmolens.
Amsterdam is nog op zoek naar locaties in de eerder aangewezen voorkeursgebieden voor plaatsing van circa 8 windmolens. Pixabay

Amsterdam zoekt onder meer bij knooppunt Holendrecht nog plek voor windmolens

9 augustus 2021 om 10:41 Natuur en milieu

AMSTERDAM Om de uitstoot van CO2 terug te dringen, wil het stadsbestuur van Amsterdam vóór 2030 minstens 50 megawatt extra elektriciteit opwekken met windmolens binnen zijn gemeentegrenzen. De helft van dat vermogen, 25 megawatt wordt dan opgewekt in en rond het havengebied. Voor de andere helft van de windmolens die Amsterdam nog wil plaatsen, wordt ruimte gezocht in de windzoekgebieden. Een van de overgebleven voorkeurslocaties is ten oosten van verkeersknooppunt Holendrecht. 


De circa 25 megawatt kan opgewekt worden met circa 8 windmolens van het type dat het meest voorkomt in Nederland. Dat zijn windmolens van 3 megawatt per stuk. Maar het kunnen ook meer windmolens zijn met een kleiner vermogen of juist minder windmolens met een groter vermogen.

Een groot deel van het havengebied valt onder het Havenbedrijf Amsterdam. Het Havenbedrijf gaat zich inspannen om 10 megawatt aan windmolens in zijn gebied te plaatsen. Voor de overige 15 megawatt kijkt de gemeente naar het havengebied op en rond de Sloterdijken. Daar zijn al 4 nieuwe windmolens op het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie gepland, die meetellen in het totaal.

ANDERE FUNCTIES In het havengebied kunnen niet alle benodigde windmolens geplaatst worden, omdat het Havenbedrijf ook ruimte nodig heeft voor andere functies, is de ruimte in de haven beperkt. Zo zijn er plannen voor de opwek, opslag en overslag van andere duurzame energiebronnen en -dragers zoals waterstof. Maar er is ook ruimte nodig voor de vestiging van nieuwe bedrijven.

Voor de andere windmolens die Amsterdam wil plaatsen, zoekt het stadsbestuur ruimte in de rest van de windzoekgebieden. Daarvoor wordt eerst een afwegingskader opgesteld. Hierin wordt onder meer vastgelegd welke belangen afwegen moeten worden voordat er een windmolen geplaatst kan worden. Bewoners en organisaties kunnen hierover meepraten.

DE SCHEG Groengebied De Scheg bij Ouder-Amstel dat eerder ook als beeld was als locatie voor mogelijke plaatsen van windturbines, heeft eerder de status van ‘extra reservegebied’ gekregen. Dat gebied komt pas in beeld als het behalen van de gewenste 50 megawatt in de aangewezen voorkeurs- en reservegebieden niet lukken. Plaatsing van windmolens op deze locatie stuit onder meer op verzet van Beschermers Amstelland.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie