PREMIUM ARTIKEL
Lokale journalistiek uit Ouder-Amstel

Waternet zoekt nieuwe bronnen om toekomstig drinkwatertekort te voorkomen

Natuur en milieu
Foto: Hans Blomvliet
25 mei 2022, 16:00
Waterwingebied in de duinen.
Waterwingebied in de duinen.
OUDER-AMSTEL

Waternet gaat op zoek naar nieuwe zoetwaterbronnen. Dat is nodig om aan de groeiende vraag naar drinkwater te kunnen voldoen. Door de groei van de bevolking en economie stijgt in deze stadsregio de vraag naar drinkwater met een extra hoeveelheid van 27 miljoen kubieke meter in 2050. Dat is ruim een kwart meer dan de huidige hoeveelheid. Voor het huidige gebruik is er volgens Waternet voldoende en betaalbaar drinkwater beschikbaar van goede kwaliteit, maar om ook in de komende decennia aan de vraag te kunnen voldoen, is meer capaciteit nodig. Waternet verzorgt de drinkwatervoorziening in Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel, Muiden, Muiderberg en Heemstede.

Waternet heeft voor de drinkwatervoorziening nu meerdere bronnen ter beschikking. Daarvan is ongeveer 60 procent afkomstig uit de Rijn, via het Lekkanaal bij Nieuwegein. Ongeveer 10 procent is afkomstig van neerslag die valt in de Amsterdamse Waterleidingduinen en ongeveer 30 procent is afkomstig van de winning van kwelwater (grondwater dat omho..

Deel dit artikel via: