De locatie aan de Burgemeester Stramanweg.
De locatie aan de Burgemeester Stramanweg. Heijnens, Stella

Proefboringen naar aardwarmte op Burgemeester Stramanweg

Natuur en milieu

OUDER-AMSTEL SCAN heeft de selectie van een locatie voor de eerste onderzoeksboring naar aardwarmte geselecteerd aan de Burgemeester Stramanweg in Ouderkerk.

Begin vorig jaar startte SCAN met het voorbereiden van de onderzoeksboringen. Eerder dit jaar koos SCAN hiervoor een zoekgebied in de buurt van Amsterdam. In dit zoekgebied Amstelland werd daarna verder gezocht naar een mogelijk geschikte locatie. Een geschikte locatie voor een onderzoeksboring moet zowel onder- als bovengronds goed passen. Een locatie is ondergronds geschikt als met de boring alle voor aardwarmte relevante lagen aangeboord kunnen worden en hierbij alle benodigde informatie kan worden verzameld. Ook bovengronds moet de tijdelijke activiteit inpasbaar zijn.


LOCATIE In het zoekgebied Amstelland is er nu een passende locatie gevonden aan de Burgemeester Stramanweg in de gemeente Ouder-Amstel. Op deze locatie zal SCAN een tijdelijke boring gaan uitvoeren. Hiervoor zal er totaal tussen de drie en zes maanden op de locatie gewerkt worden. Op 20 september is de gemeenteraad geïnformeerd over de locatie. Ook de belanghebbenden in de directe omgeving van de locatie zullen per brief worden geïnformeerd. Verdere informatievoorziening en contact met de omgeving zal door SCAN op maat worden vormgegeven.


VOLGENDE STAPPEN SCAN zal nu het proces vervolgen door vergunningen aan te vragen voor de onderzoeksboring op deze locatie. Wanneer de benodigde vergunningen zijn verleend kan er worden gestart met de voorbereidingen van het onderzoek. Het onderzoek zal naar verwachting starten in augustus 2023. Er wordt dan een tijdelijk terrein ingericht dat wordt verhard en omheind. Het terrein zal bereikbaar worden gemaakt door het aanleggen van een tijdelijke op- en afrit vanaf de Burgemeester Stramanweg. Op het terrein wordt een boorinstallatie opgebouwd waarna het onderzoek kan worden uitgevoerd. Na het onderzoek wordt het terrein weer hersteld in de originele staat.


WAAROM HIER BOREN?
Vanaf deze locatie kan SCAN meerdere aardlagen onderzoeken die mogelijk interessant zijn voor de winning van aardwarmte. Deze lagen lopen in de Nederlandse ondergrond vaak ver door. Een boring op een strategisch gekozen locatie kan daarom informatie opleveren voor een veel groter gebied. Zo levert deze boring behalve voor de provincie Noord-Holland ook informatie op over de potentie voor aardwarmte in Utrecht, Flevoland en zelfs Gelderland. De SCAN onderzoeksboring is ingericht voor het onderzoeken van meerdere lagen en kan niet worden gebruikt voor de winning van aardwarmte. De verzamelde informatie zal publiek beschikbaar worden gemaakt.


MEER INFORMATIE Op de SCAN website vindt u informatie over aardwarmte en de SCAN-boringen. Wilt u op de hoogte blijven van de vorderingen in dit, of andere, zoekgebieden dan kunt u zich inschrijven voor nieuws en updates. Of volg de vorderingen per zoekgebied op de pagina uitvoering SCAN-boringen.

advertentie
advertentie