Van 22 tot 29 mei vinden er allerlei activiteiten in het Amsterdamse Bos die in teken staan van biodiversiteit.
Van 22 tot 29 mei vinden er allerlei activiteiten in het Amsterdamse Bos die in teken staan van biodiversiteit. Amsterdamse Bos

Week van de biodiversiteit in Amsterdamse Bos: van kevertjes tot bosuilen

21 mei 2023 om 07:00 Natuur en milieu

AMSTELVEEN Op 22 mei is het de dag van de biodiversiteit. Het Amsterdamse Bos maakt hier de week van de biodiversiteit van. Van 22 tot 29 mei vinden er allerlei activiteiten in het Amsterdamse Bos en daarbuiten plaats om jong en oud te verrassen met de geheimen van het bos.

Biodiversiteit is een moeilijk woord voor een eenvoudig gegeven: zoveel mogelijk variatie in planten- en diersoorten. Dat is niet alleen belangrijk voor die soorten, maar ook voor ons, mensen. Zo is bijvoorbeeld de wereldwijde voedselvoorziening afhankelijk van bestuiving van bloemen door insecten. De natuur is een wankel evenwicht tussen eten en gegeten worden. Alles hangt met alles samen, alles werkt met alles samen (en soms bestaat die samenwerking uit elkaar opeten).

VEEL VARIATIE NODIG 

De samenwerking tussen verschillende organismen (planten en dieren) noemen we een ecosysteem. Voor een goed functionerend ecosysteem is vooral heel veel variatie nodig. Dat is in Nederland soms ver te zoeken. Daarom bestaat er het Natuurnetwerk Nederland. Een netwerk van onderling verbonden natuurgebieden. Het Amsterdamse Bos maakt daar deel van uit. 

Dat er het bos variatie genoeg is, wil het bosbeheer graag aan iedereen laten zien tijdens de week van de biodiversiteit. Liefhebbers kunnen op pad onder begeleiding van een boswachter of een bioloog. En wie meer over biodiversiteit wil weten, kan naar een lezing van ecoloog Sasje Voet.

NATUURVRIENDELIJKE OEVERS

Het Amsterdamse Bos is belangrijk voor de biodiversiteit van de regio. Daarom houdt het bosbeheer de verschillende soorten in het bos goed in de gaten, zoals de bosuilen en de eekhoorns. ‘Dood hout laten we zoveel mogelijk liggen, als voedsel en nestelplaats voor insecten. We maken natuurvriendelijke oevers die langzaam aflopen en begroeid zijn met water- en oeverplanten. Dat trekt veel diersoorten zoals de meervleermuis en de waterspitsmuis, maar ook libellen, vissen, vlinders, amfibieën en vogels. Langs de ringvaart maken we overwinteringsplekken voor ringslangen,’ aldus het bosbeheer.

VERSCHILLENDE EXCURSIES

In de week van de biodiversiteit willen het bosbeheer iedereen kennis laten maken met de natuurlijke rijkdom van het Amsterdamse Bos. Voor kinderen zijn er verschillende excursies, zoals een zoektocht naar de vele bomen in het bos. Onderweg leren ze hoe belangrijk de bomen zijn voor al het leven in het bos. Ook volwassenen komen aan hun trekken. Op het programma staat onder meer een vleermuizenwandeling, of een bezoekje aan de Schotse Hooglanders in het bos, die al herkauwend hun bijdrage leveren aan de biodiversiteit.

In de boskalender (amsterdamsebos.nl/boskalender) is een overzicht te vinden van alle activiteiten die in het kader van de Week van de Biodiversiteit plaatsvinden.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie