Wethouder Barbara de Reijke is blij met de nieuwe regels.
Wethouder Barbara de Reijke is blij met de nieuwe regels. ouderamstel.nl

Nieuwe regels voor Woningbouwplannen

6 november 2019 om 07:00 Nieuwbouw

OUDER-AMSTEL De woningbehoefte in de regio is groot. Ook voor het gebied Ouder-Amstel zijn er grote woningbouwplannen. Om beter te kunnen sturen op deze plannen heeft de gemeenteraad donderdag 31 oktober nieuwe regels vastgesteld: de huisvestingsverordening, de verordening sociale woningbouw, de doelgroepenverordening en de leegstandsverordening.

WONINGTEKORT Het woningtekort in de regio is groot. Wachttijden om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning zijn opgelopen tot meer dan 12 jaar. De prijzen van huurwoningen en koopwoningen zijn fors gestegen en daardoor nauwelijks meer bereikbaar voor een groot aantal huishoudens. De gemiddelde WOZ-waarde in Ouder-Amstel ligt in 2019 op € 393.000 en daarmee staat Ouder-Amstel op plek twaalf van de gemeenten met de hoogste WOZ-waarden, boven Amstelveen en Amsterdam.

BOUWPLANNEN EN DOORSTROMEN Grootschalige bouwplannen zijn een ingewikkeld proces, waarbij veel partijen betrokken zijn. Met de nieuwe regelgeving kan de gemeente zorgen dat de juiste woningen gebouwd worden en dat de woningen gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn. Dat geldt voor het ontwikkelen van de nieuwe woonwijk De Nieuwe Kern (4.500 woningen), de transformatie van bedrijventerreinen Entrada (1.000 woningen) en Amstel Business Park Zuid (2.000 woningen). Maar het geldt ook voor de kleinere projecten binnen de bestaande dorpskernen. Verder zijn de nieuwe regels een belangrijk handvat om doorstroming te kunnen bevorderen en variëteit in het soort woningen te realiseren.

ZONNEHOF Wethouder wonen, Barbara de Reijke: "Ik ben blij met deze nieuwe regels. We hebben nu meer sturingsmogelijkheden om de ontwikkelingen op de woningmarkt richting te geven. Zo heeft de hoogte van de huurprijzen in de Zonnehof onlangs geleid tot verontwaardiging. Als gemeente hadden we dit ook graag anders gezien. Met de nieuwe doelgroepenverordening hebben we nu een instrument om bepaalde huurprijzen af te dwingen. In de toekomst is een situatie als Zonnehof niet meer mogelijk. Zo zetten we ons in voor het betaalbaar en bereikbaar houden van de woningen in Ouder-Amstel."

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie