Gebied De Nieuwe Kern.
Gebied De Nieuwe Kern. Archief BDU, Marion Kiewik

Ouder-Amstel krijgt steun provincie om meer betaalbare woningen te bouwen

9 februari 2023 om 11:58 Nieuwbouw

OUDER-AMSTEL De komende jaren helpt provincie Noord-Hollandse gemeenten om sneller meer betaalbare woningen te bouwen om het woningtekort terug te dringen. Om dit te bereiken, hebben Gedeputeerde Staten het Masterplan Wonen opgesteld. Ouder-Amstel is een van de 13 gemeenten die steun krijgt. Het gaat daarbij om hulp bij de ontwikkeling van De Nieuwe Kern waar 4.500 tot 5.000 woningen moeten komen.

De provincie onderzoekt samen met betrokken gemeenten waar woningbouwplannen vertraging oplopen. ‘Zo kijken we hoe we gemeenten financieel kunnen steunen, maar ook welke kennis en expertise aanwezig is om de problemen op te lossen,’ zo meldt het provinciebestuur. De provincie bekijkt daarnaast hoe woningbouw ruimtelijk mogelijk is binnen de bestaande regels, hoe de locaties bereikbaar blijven, maar ook hoe het groen behouden blijft.

AANJAGEN WONINGBOUW

De provincie heeft ook een zogenaamde ‘Flexibele Schil’ opgezet: een fonds waaruit gemeenten geld kunnen krijgen om gespecialiseerd personeel (zoals adviseurs, planners, tekenaars en andere specialisten) in te huren om aan de slag te gaan met woningbouwprojecten. Ook de Bouwambassadeur van de provincie en Gebiedsontwikkelteams jagen woningbouw aan. Zij brengen samen met gemeenten knelpunten in kaart en adviseren over hoe deze weggenomen kunnen worden. Daarnaast steunt de provincie gemeenten in hun overleg met het Rijk voor het verkrijgen van geld om woonlocaties goed bereikbaar te houden. Het gaat daarbij onder meer om geld voor het aanleggen van wegen of het realiseren van openbaar vervoer naar een nieuwe woonwijk.

KOPEN GROND

De provincie wil verder in samenwerking met de gemeenten een actievere rol nemen in de woningbouwontwikkelingen. Daarvoor worden twee manieren onderzocht. De eerste is het kopen van grond die in samenwerking met de gemeenten klaar wordt gemaakt voor de bouw. Het gaat daarbij om percelen waar bouwontwikkelingen nu moeilijk van de grond komen omdat die financieel onrendabel of te risicovol zijn. De provincie (en/of gemeente, met hulp van de provincie) neemt deze risico’s over, maakt de grond samen met de gemeente ‘ontwikkelklaar’ en zet deze in de markt, met harde contractuele afspraken over bijvoorbeeld betaalbaarheid en voortgang.

FONDS BETAALBARE KOOP

De tweede maatregel die onderzocht wordt, is de oprichting van een Fonds Betaalbare Koop. Met dit fonds worden woningen tegen een gereduceerde prijs verkocht aan bijvoorbeeld starters, die dan na verloop van tijd de woning tegen gereduceerde prijs weer terug verkopen aan het fonds, wanneer zij verder trekken naar een andere woning.

Deze twee maatregelen voor actief grondbeleid zijn volgens het provinciebestuur ingrijpend en vragen om een goede voorbereiding. Daarom worden zij opgenomen in de laatste versie van het Masterplan Wonen, versie 2.0, die in de tweede helft van dit jaar wordt gepresenteerd aan Provinciale Staten.


Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie