Deze impressie toont de beoogde vergroting van de Jumbo. (NB: metselwerk en luifel zijn intussen iets aangepast)
Deze impressie toont de beoogde vergroting van de Jumbo. (NB: metselwerk en luifel zijn intussen iets aangepast) Bart van Rooijen

Botsende belangen Sluisplein: voor- en tegenstanders roeren zich

26 september 2023 om 09:12 Nieuwbouw

OUDERKERK De herinrichting van het Sluisplein, inclusief de uitbreiding van de Jumbo supermarkt, maakt de tongen los. En de pennen. Voor- en tegenstanders van de plannen roeren zich in het debat, op social media en in de krant.

FACEBOOK

“Al die negatieve berichten, ik was er even klaar mee.” Monique de Hoog-Arendsen, bewoonster van een appartement op het Sluisplein, voelde zich als voorstander van de plannen onvoldoende gehoord. Daarom plaatste zij onlangs een bericht op Facebook - dat 175 reacties losmaakte, in meerderheid medestanders. Als bestuurslid licht ze het standpunt van de Vereniging van Eigenaren (VvE) toe.

JUMBO

Er spelen twee zaken: herinrichting van het Sluisplein - die eigenlijk al in 2020 zou plaatsvinden - en de uitbreiding van de supermarkt. “De gemeente koppelt die twee aan elkaar, want de uitbreiding van de Jumbo vereist meer parkeerplaatsen. Nu wacht de gemeente of de Jumbo voortgaat, maar de Jumbo weet nog niet of ze voort kúnnen. Er loopt een bezwaarprocedure en als het groepje bezwaarmakers doorgaat tot aan de Hoge Raad dan zijn we straks zomaar twee, drie jaar verder. Of de super zo lang wil wachten…?”

VEROUDERD

Vrijwel iedereen is het erover eens: het Sluisplein is niet moeders mooiste. De roze lantaarnpalen, de verouderde inrichting, het struikelgevaar. Vooral die verzakkingen zijn een bron van zorg voor de bewoners van het flatgebouw. “De riolering is aan het verzakken en onze aansluitingen breken af. Hoe lang moeten wij nog wachten op de herinrichting? Als wij nu gaan repareren, moet de riolering straks na de ophoging opnieuw worden aangesloten en komen onze bewoners op dubbele kosten te zitten.” 

OVERLAST

Ook het laden en lossen aan de achterkant is geen feest voor de bewoners die aan die zijde wonen. “De Jumbo probeert er alles aan te doen om de overlast te beperken. Maar het zou echt schelen als de magazijnruimte kan worden uitgebreid (daar waar nu nog de Chinees zit). Dan hoeft er minder vaak gereden te worden.” De totale uitbreiding van de Jumbo zou 540 m2 moeten bedragen, waarvan 150 m2 aan de voorzijde. “Het is alleen maar de diepte van de cafetaria die erbij komt.”

BEZWAAR

Een aantal omwonenden heeft bezwaar aangetekend tegen de plannen. Zij zijn onder andere tegen de uitbreiding van de super aan de voorzijde en de 12 extra parkeerplaatsen; ze vinden dit een te grote aanslag op de verblijfsruimte. Zij menen daarnaast dat de gemeente niet de juiste procedure heeft gevolgd. Afgelopen juni heeft de Commissie voor de bezwaarschriften hun bezwaar behandeld, en vervolgens advies uitgebracht aan het College van B en W.

RECHTER

Verantwoordelijk wethouder Victor Frequin: “De commissie voor de bezwaarschriften is van oordeel dat de uitbreiding van de Jumbo, mits goed onderbouwd, vergund kan worden op basis van de ‘kruimelregeling’. Door haar besluit aan te vullen en de motivering te verbeteren heeft het College dit advies correct opgevolgd.” Tegen deze ‘beslissing op bezwaar’ hebben de bezwaarmakers op 18 augustus beroep aangetekend bij de rechtbank in Amsterdam. Frequin: “Dan gaat het (weer) langer duren.”

BELANGEN

“Voor de flatbewoners spelen er dus andere belangen dan die van de bezwaarmakers,” verzucht De Hoog-Arendsen. “Trouwens, al die extra auto’s volgens het rapport waarop zij wijzen… waar haal je zomaar vijfhonderd auto’s vandaan? In hetzelfde rapport wordt onderzoek aangehaald waarin staat dat dit een buurtwinkel is. Daar gaat ongeveer de helft van de bezoekers te voet of per fiets naartoe.”

ONTWERP

Hoe het parkeren er straks dan uit gaat zien? “Daar zijn wij ook benieuwd naar. We hebben nog wel wat vragen voor de gemeente.” En wanneer die aan de orde kunnen komen? Het wachten is nog steeds op een nieuw ontwerp naar aanleiding van de inloopbijeenkomsten die de gemeente heeft georganiseerd en de ingediende commentaren.

PROCEDURE

Afgelopen juni berichtte Duo+ aan belanghebbenden: “Over het verdere proces in het kader van de planning, het ontwerp (nadere uitwerking) en uiteindelijk uitvoering kunnen we u pas meenemen en informeren na het moment dat er meer bekend is over de uitkomst van de ruimtelijke procedure.” Die situatie is sindsdien niet gewijzigd, aldus de gemeente. Frequin: “Dat een en ander lang duurt is een gevolg van de procedures die we in ons land kennen, die kan ik niet veranderen.”

Marion Kiewik

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie