Afbeelding
Pixabay

Voorrangsbeleid Amsterdamse leerlingen op middelbare scholen nadelig voor Ouder-Amstel

10 september 2020 om 07:00 Onderwijs

OUDER-AMSTEL Een alternatief scenario van loting & matching bij middelbare schoolkeuze, waarbij leerlingen uit Amsterdam voorrang krijgen, kan grote nadelige gevolgen hebben voor basisschoolleerlingen uit Ouder-Amstel.

LOTING EN MATCHING De Amsterdamse vereniging van schoolbesturen OSVO overweegt momenteel twee alternatieve scenario’s voor het huidige systeem van loting & matching voor leerlingen van middelbare scholen. Het scenario met een voorkeursbeleid voor leerlingen uit Amsterdam zou voor basisschoolleerlingen uit randgemeenten van Amsterdam grote nadelige gevolgen hebben.

KANS “Hun kans om op een middelbare school van een van hun eerste drie voorkeuren terecht te komen zou drastisch zakken”. Om die reden heeft wethouder Van der Weele van Onderwijs, samen met haar collega’s van Diemen en De Ronde Venen, een brief geschreven aan haar collega van Amsterdam en aan de OSVO. “Ik heb er alle vertrouwen in dat we hier uit gaan komen en de onderwijskansen voor kinderen uit de randgemeenten overeind blijven”, aldus Van der Weele.

VOORAL DUIVENDRECHT Basisschoolleerlingen in Ouder-Amstel zijn volledig aangewezen op het aanbod van voortgezet onderwijs in de  omringende gemeenten. Amsterdam is daarbij naast Amstelveen, logischerwijs in beeld. Jaarlijks gaan grote groepen kinderen uit Ouder-Amstel, vooral uit Duivendrecht, naar de middelbare school in Amsterdam.
“Achtstegroepers uit omliggende gemeenten hebben net zoveel recht op vrije schoolkeuze als de basisschoolleerlingen van de scholen in Amsterdam. Wij willen in onze gemeente graag voortgezet onderwijs realiseren, maar formeel gezien ligt het initiatief daartoe bij een bestaand schoolbestuur. Vervolgens is het noodzakelijk dat schoolbesturen in de regio geen bezwaar hebben tegen het stichten van een nieuwe school en moet blijken dat er voldoende stichtingsruimte is. We zijn dus geheel aangewezen op het aanbod van Amsterdam en Amstelveen. Dit leidt tot veel ongerustheid bij ouders en schooldirecteuren in onze gemeente. Op petities.nl is inmiddels een petitie gestart.”

ONHEILSSCENARIO De wethouders signaleren dat er in dit onheilsscenario alleen een verschuiving plaatsvindt van de groep teleurgestelde kinderen, namelijk naar de groep kinderen uit de omliggende regiogemeenten. Een eerste inschatting leert dat dan minder dan de helft van de basisschoolleerlingen uit Ouder-Amstel op een school voor voortgezet onderwijs van een van hun drie eerste voorkeuren wordt geplaatst.

ONACCEPTABEL Van der Weele: “Dit scenario is in strijd met het gelijkheidsbeginsel en de regiofunctie die Amsterdam voor het voortgezet onderwijs vervult en daarom ondenkbaar en onacceptabel.”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie