Maartje van den Heuvel en Marleen Sluijk: 'Elkaars krachten benutten'.
Maartje van den Heuvel en Marleen Sluijk: 'Elkaars krachten benutten'. Onderwijsgroep Amstelland

Schoolleiders Amstelschool en Kofschip: ‘Eigentijds onderwijs vraagt om een toekomstbestendig onderkomen’

27 november 2020 om 10:40 Onderwijs

OUDERKERK Onderwijsgroep Amstelland diende onlangs hun aanvraag voor een nieuw schoolgebouw in bij de gemeente Ouder-Amstel. Het gebouw moet gaan dienen als nieuw onderkomen voor zowel de Amstelschool als Het Kofschip, maar met de nadrukkelijke wens om twee afzonderlijke scholen te blijven en de eigen identiteit te behouden. 

Aanleiding voor de plannen is het feit dat de schoolgebouwen zoals die nu bestaan, te weinig mogelijkheden bieden voor het onderwijs ‘van nu’. Bovendien zijn de gebouwen verouderd en verkeren zij in een staat die veel onderhoud behoeft. 

ONDER ÉÉN DAK “Vanuit de scholen staan wij achter het voorstel om beide scholen onder te brengen in één nieuw pand. Wij willen eigentijds onderwijs bieden, passend bij de toekomst. De huidige schoolgebouwen passen daar niet bij”, zegt Marleen Sluijk, schoolleider van de Amstelschool. “Wij zijn van mening dat wij, wanneer de scholen onder één dak werken, het kleinschalige karakter van beide scholen kunnen behouden en dat wij ouders en kinderen juist iets extra’s kunnen bieden”. 

DORPSBEELD De tegengeluiden die er zijn komen voornamelijk voort uit de angst voor het verlies van kleinschaligheid en een veranderend dorpsbeeld. De oude schoolgebouwen zullen mogelijk plaats maken voor woningen en er moet een gloednieuw schoolgebouw komen. Dit heeft wellicht gevolgen voor het dorpsbeeld. 

BESTAANSRECHT “Uiteraard hebben wij begrip voor deze zorgen. Vanuit de scholen gedacht zien wij echter ook veel voordelen in deze plannen. Zo blijven we ondanks onze lage leerlingaantallen ons bestaansrecht behouden. Met deze variant van twee scholen onder één dak kunnen we ouders daarbij de keuze bieden uit twee kleinschalige, persoonlijke scholen met twee onderwijsstromen. Ook is er meer ruimte voor passend onderwijs, zoals hulp bij taalachterstanden of plusonderwijs en kunnen we een uitgebreider aanbod aan naschoolse activiteiten realiseren”, aldus Maartje van den Heuvel, schoolleider van het Kofschip. 

Op onderwijs-inhoudelijk vlak liggen de voordelen voor de scholen vooral bij het kunnen aanbieden van eigentijds en groeps-doorbroken onderwijs. Melanie Velthuis, leerkracht op het Kofschip zegt: “We kunnen meer gaan werken vanuit de verschillende specialistische disciplines die onze scholen rijk zijn. Zo kunnen we elkaar beter aanvullen en dat biedt kansen voor onze kinderen”.

ELKAARS KRACHTEN BENUTTEN Lynn Distelbrink en Sharon Bontje, beiden leerkracht op de Amstelschool, zien ook de voordelen voor de kinderen door een stuk innovatie en toekomstgerichtheid. “Wij hebben als school de verantwoordelijkheid om de kinderen naast noodzakelijke leerstof, zogenaamde ‘21st century skills’ mee te geven. Op dit moment is er onvoldoende fysieke ruimte in de scholen om hiermee aan de slag te gaan. Werken in groepjes is al problematisch en dit ruimtegebrek belemmert de kinderen op onze scholen dagelijks. Als wij onze krachten bundelen en gebruik zouden kunnen maken van gezamenlijke, moderne faciliteiten zoals vaklokalen, een gymzaal, een bibliotheek en dergelijke, dan bieden wij de kinderen van beide scholen zoveel meer dan in de huidige situatie mogelijk is”.

GEMEENTERAADSVERGADERING De plannen die er nu liggen zijn erop gericht een nieuw schoolgebouw te realiseren waarin beide scholen kunnen worden ondergebracht, waardoor er ruimte ontstaat voor samenwerking, maar waarin beide scholen hun eigen identiteit kunnen behouden. In december worden de plannen tijdens de gemeenteraadsvergadering besproken.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie