Kofschip rijtje groep 3 en 4.
Kofschip rijtje groep 3 en 4. Dionne Spaltman

Het Kofschip verbetert onderwijskwaliteit en zet kind centraal

10 december 2020 om 08:00 Onderwijs

OUDERKERK Het Kofschip presenteerde afgelopen maand hun nieuwe schoolplan aan de ouders. De basisschool is een nieuwe koers gaan varen, waarbij het kind centraal staat en de onderwijskwaliteit steeds verder verbeterd wordt. 

Met de nieuwe directeur en een fris team hebben zij het afgelopen jaar aan hun visie gewerkt wat is vertaald naar een vierjarig schoolplan. “De veranderingen betekenen in ons geval ook vernieuwing en het team dat we nu hebben, is hecht en vult elkaar aan. Inmiddels hebben we al veel mooie stappen gezet en zijn we nog steeds aan het bouwen met elkaar”, zegt Maartje van den Heuvel, directeur van Het Kofschip. “Met dit vernieuwde, professionele en betrokken team staan wij voor het best mogelijke onderwijs voor elk kind. Wij zijn tegelijkertijd persoonlijk én professioneel. Het voelt als veilig en warm thuiskomen terwijl we ook het best haalbare uit elk kind proberen te halen. Met deze nieuwe koers bereiken we het beste van twee werelden.”

SCHOOLPLAN Het team heeft hard gewerkt om het onderwijs van Het Kofschip te analyseren en te kijken welke punten verbeterd konden worden. “Al deze uitdagingen die we als team hebben bepaald, hebben een plek gekregen in het schoolplan, wat voor de komende vier jaar van toepassing is. Per jaar zijn er een aantal speerpunten waar we ons op richten”, vertelt Maartje. De inhoud van het schoolplan is vervolgens vertaald naar een jaarposter voor ouders en daarnaast ook naar klassenflyers. De klassenflyers geven uitleg over wat het schoolplan inhoudt voor elke groep.

21STE-EEUWSE VAARDIGHEDEN EN DIGITALISERING Een hele grote vooruitgang die de school al heeft geboekt, is het gedeeltelijk digitaliseren van het onderwijs én het bieden van 21ste-eeuwse vaardigheden. “In de ochtend werken we digitaal met Snappet om de reken- en taaldoelen aan te bieden. We geven als leerkracht instructie over het doel dat in de les centraal staat, en daarna gaan de leerlingen zelfstandig aan het werk op hun eigen niveau”, vertelt Melanie Velthuis, leerkrachtgroep 5 op Het Kofschip. “In de middag wordt er gewerkt aan andere vakken dan taal en rekenen, zoals geschiedenis en aardrijkskunde. De leerlingen krijgen meerdere opdrachten waarin deze vakken gecombineerd worden. Dit doen we vaak groepsdoorbroken op het leerplein. De groepen 5, 6, 7, en 8 werken dan bijvoorbeeld in groepjes gezamenlijk aan een opdracht. Bij groep 3 en 4 komen deze thema’s terug in de klas. Zo leren we de kinderen, naast de feitelijke theorie, ook 21e -eeuwse vaardigheden aan”, vertelt Christine van der Schilden, leerkracht groep 4 op Het Kofschip. Dit zijn cruciale vaardigheden, zoals samenwerken, doorzetten, mediawijsheid en probleemoplossend denken. “Wij zijn een school voor alle kinderen en vinden onderwijs op maat heel belangrijk.” Ook de kleuters hebben profijt van de vernieuwingen. Daar krijgen de kinderen al op een jonge leeftijd verantwoordelijkheden. Door het werken met een digitaal keuzebord met een online leerlingvolgsysteem wordt de ontwikkeling van de kinderen vastgelegd. Daardoor hoeven de kleuters op Het Kofschip geen toetsen meer te maken. De kleuters leren spelenderwijs de beginselen van taal, rekenen, muziek, Engels, motoriek, sociaal emotionele ontwikkeling, maar ook de eerdergenoemde 21ste-eeuwse vaardigheden.

SCHOOLPLANPRESENTATIE De schoolplanpresentatie, die in eerste instantie via een livestream zou gaan, kon vanwege de corona-maatregelen niet meer door gaan. Daarom heeft het team een video gemaakt waarin de belangrijkste puntenvan het schoolplan nader worden toegelicht. Deze video is beschikbaar voor de ouders van Het Kofschip. Het Kofschip hoopt met deze informatie ouders ook meer te betrekken bij de manier van lesgeven. Want de betrokkenheid op andere vlakken is al heel hoog. Er is een zeer actieve Ouderraad en nooit gebrek aan ouderhulp bij activiteiten. Zo kreeg de school bij het maken van de jaarposter en klassenflyers ook hulp van Anouk Sulter, een van de ouders van Het Kofschip. Anouk: “Ik vind het niet meer dan normaal dat je als ouder een bijdrage levert aan de school van je kind. Dat kan iedereen op zijn eigen manier en in eigen mate doen. Met mijn communicatieachtergrond was het voor mij logisch om te helpen bij het schrijven van teksten en het regelen van vormgeving.” Ook is als onderdeel van de vernieuwing van Het Kofschip een nieuwe website. Wie benieuwd is naar de inhoud van het schoolplan of naar de school in het algemeen, kan een kijkje nemen op www.hetkofschip.nl.

Het plein van het Kofschip.
De Schoolplannen.
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie