De Amstelschool
De Amstelschool Archief BDU

Herhuisvesting Amstelschool en Kofschip: resultaten aanvullend onderzoek bekend

Onderwijs

OUDER-AMSTEL De herhuisvesting van de Amstelschool en het Kofschip, mogelijk samen op locatie Bindelwijk, heeft de nodige vragen opgeleverd. Er is nu een volledig beeld beschikbaar van de verschillende scenario’s. Vanuit de raad bestaat de voorkeur om op de huidige locaties te verbouwen/herbouwen.

De Onderwijsgroep Amstelland heeft een verzoek gedaan bij de gemeente Ouder-Amstel voor nieuwe huisvesting op locatie Bindelwijk. Hierna heeft gemeente de haalbaarheid van het onder één dak huisvesten van basisschool ’t Kofschip en de Amstelschool op deze locatie onderzocht. De resultaten van het verdiepend onderzoek zijn begin dit jaar gedeeld met de gemeenteraad.

KOSTEN Mede naar aanleiding daarvan heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college werd opgeroepen inzicht te geven in: - de (on)mogelijkheden van renovatie van de Amstelschool; - de kosten van zowel renovatie als nieuwbouw voor de Amstelschool op de huidige locatie; - de kosten van nieuwbouw van ’t Kofschip op de huidige locatie. 

BINDELWIJK Daarbij moest ook een scenario voor behoud van de sporthal en de voorzieningen op de locatie Bindelwijk worden opgesteld.

Het uitzoeken van deze vragen heeft de nodige tijd gekost. Het bestuur van de Onderwijsgroep Amstelland heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de Amstelschool. Het college heeft aan de hand van de uitkomsten een memo opgesteld met daarin antwoorden op de aanvullende vragen van de gemeenteraad. Deze zijn half mei naar de raad gestuurd.

VOORKEUR Er is nu een volledig beeld beschikbaar van de verschillende scenario’s zoals de gemeenteraad had verzocht. Inmiddels bestaat vanuit de raad de voorkeur om op de huidige locaties te verbouwen/herbouwen. Samen met Onderwijsgroep Amstelland wordt nu bekeken welke vervolgstappen kunnen worden gezet en hoe die eruit zien. Inmiddels zijn de ouders van de beide basisscholen vanuit het schoolbestuur hierover geïnformeerd. Andere betrokkenen zoals de huurders van Bindelwijk en omwonenden hebben een brief ontvangen.

Het Kofschip
advertentie
advertentie