Afbeelding
Google Streetview

Men schrijft ons: Ouderkerk verrommelt snel

19 augustus 2019 om 19:00 Opinie

OUDERKERK De huidige situatie rond ons dorp baart menigeen zorgen. Rits Dijkstra zette het op een rijtje in onderstaande bijdrage.

Rits Dijkstra

Dit wordt geen gezellig stukje. Ons dorp Ouderkerk wordt in hoog tempo verrommeld en verminkt. Rijkswaterstaat wil 14.000 bomen kappen voor een benzinestation dat net zo goed een kilometer eerder of later kan worden gesitueerd. Op last van onze eigen gemeentebestuur wordt het straatbeeld binnenkort verrijkt met een paar duizend stinkende kliko's. Bij de Amstelbrug veroorzaakt de Provincie een kaalslag en een verkeerstechnische bende.

Op 30 juli, iedereen is op vakantie, kwam een persbericht uit van de Provincie dat de nieuwe brug over de Amstel voorlopig niet wordt gebouwd. We maken er eerst een bende van, 80 jaar oude bomen worden gekapt. We bouwen een bouwkeet alsof het de Deltawerken betreft, breken fietspaden af en als de puinhoop compleet is, komen we erachter dat de Provincie niet over alle grondrechten beschikt om het snode plan te kunnen uitvoeren. De bouw wordt 5 weken voor de start afgeblazen in afwachting van de onderhandelingen met de huidige grondeigenaar. Terwijl iedereen weet, als het hard regent wordt het moeilijk onderhandelen over de prijs van een paraplu. Wat kost dit uitstel als een aannemer in de huidige markt wordt afgebeld? Is er te zijner tijd zomaar een snelle herstart mogelijk?

Desgevraagd bevestigt de verantwoordelijke ambtenaar in Haarlem dat dit al in 2015 (jawel, 2015) bekend was. Toch is, willens en wetens, gestart met de aanbesteding, de voorbereidende en helaas onomkeerbare sloopwerkzaamheden etc. Met een caravan een doodlopende straat inrijden is niet verstandig, zeker niet in combinatie met een gebrek aan stuurmanskunst.

In aanvulling op de eerdere vertragingen, zoals in oktober 2018 toen bleek dat de brug niet juist in het Provinciaal Inpassingsplan was opgenomen, is dit een grote blamage voor de Provincie. Wie draagt en wie neemt, hiervoor de ambtelijke en bestuurlijke verantwoordelijkheid?

Als de onderhandelingen met de huidige grondeigenaar niet tot resultaat leiden, en er een onteigeningsprocedure moet worden opgestart, is de vertraging compleet. De jongetjes hebben het speelgoed uit elkaar gehaald zonder te weten hoe het in elkaar gezet moet worden. Een tip voor een oplossing: als de brug iets minder megalomaan wordt uitgevoerd past het er wel in?

Als inwoners zitten we op de tribune en verbazen ons. Ondanks dit alles blijft Ouderkerk een mooi dorp, zolang we de slopers uit het Gemeente- en Provinciehuis maar in toom weten te houden. Toch nog een gezellig einde.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie