Rutger Schonis
Rutger Schonis Eigen foto

Men schrijft ons: Samenhang landelijke en lokale politiek

Opinie

DEN HAAG Rutger Schonis is lid van de Tweede Kamer voor D66 en woordvoerder mobiliteit, toerisme en regio's. Speciaal voor het Weekblad voor Ouder-Amstel schreef hij een stuk over de bomenkap langs de A9.

Rutger Schonis

Als politicus in de Tweede Kamer merk ik dat we vaak lastige onderwerpen bespreken waarvan de gevolgen vooral in de regio sterk gevoeld worden. Zoals de bomenkap langs de A9. Op 25 november heeft D66 in de Tweede Kamer, aan de Minister voor Infrastructuur en Waterstaat vragen gesteld over de benzinepomp en verzorgingsplaats langs de Rijksweg A9 in Ouder-Amstel. Het is naar de mening van D66 heel vreemd dat, wanneer we enerzijds een klimaatakkoord sluiten, we anderzijds duizenden bomen gaan kappen om een benzinepomp en verzorgingsplaats te bouwen!

[MOTIE] De motie van de hand van GroenLinks waarin de regering werd gevraagd af te zien van het tankstation om daarmee zoveel mogelijk bomen te sparen, heeft D66 daarom van harte ondersteund. De landelijke politiek heeft daarmee een duidelijk signaal afgegeven. Hoewel in het Tracébesluit voor de A9 een tankstation is opgenomen, staat nergens een verplichting om die daar ook te bouwen. Ik ga ervan uit dat de minister dat na het aannemen van de motie ook niet doet.

Daarmee is de kous nog niet af. De gemeenteraad moest nog steeds besluiten over het bestemmingsplan voor de weg en het tankstation. Zou de gemeenteraad dat niet doen, dan neemt Rijkswaterstaat de regie over. Het bestemmingsplan zou dan hoe dan ook worden uitgevoerd, maar zonder de maatregelen die het besluit een beetje acceptabel maken, zoals de opbrengst van (bouw)leges en bomenterugplantgarantie. De motie die in de landelijke politiek is aangenomen, maakte het gelukkig voor de lokale politiek iets overzichtelijker: geen benzinepomp en toch zelf de regie houden.

Het is mooi wanneer de landelijke politiek een meerwaarde heeft en de beste randvoorwaarden weet te creëren voor de lokale situatie.

advertentie