Margreet Schuit
Margreet Schuit Eigen foto

Men schrijft ons: Minder afval is goed voor uw portemonnee

Opinie Diftar

OUDER-AMSTEL Over de invoering van Diftar bestaan veel misverstanden. Hier een aantal vragen en antwoorden op een rijtje (ter onderbouwing van het artikel: Minder afval is goed voor uw portemonnee: doet u ook mee?)

1. Hoeveel gaat u straks betalen? Woont u in een meerpersoonshuishouden en brengt u 2,5 zak per week weg dan betaalt u 65 euro per jaar plus de vaste lasten van 256,88 euro is 321,88 euro. Zonder diftar (tariefdifferentiatie) zou u 325,72 euro in 2022 gaan betalen. Woont u in een éénpersoonshuishouden en brengt u één zak in de week weg dan betaalt u 26 euro per jaar plus de vaste lasten van 256,88 euro en komt u uit op 282,88 euro. Zonder diftar zou u 287,86 euro gaan betalen. (Zie Memo Tariefstelling 2.0 DEF naar de gemeenteraad gestuurd op 9 november 2021)

2. We scheiden toch al prima ons afval in Ouder-Amstel? Helaas scheidt nog niet iedereen zijn afval goed genoeg (Zie voor een helder plaatje: https://www.ouder-amstel.nl/Home/Afval/Diftar onder betalen en kosten)

3. Waarom gaan de tarieven voor afvalstoffenbelasting omhoog? Het kabinet wil dat Nederland meer grondstoffen gaat hergebruiken. En minder afval gaat verbranden. Daarom gaan onder meer de tarieven voor de afvalstoffenbelasting omhoog. (Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/milieubelastingen/afvalstoffenbelasting)

4. Waarom heeft de gehele gemeenteraad om Diftar gevraagd? Om ervoor te zorgen dat de kosten niet stijgen heeft de gemeenteraad op 8 november 2018 raadsbreed (dat wil zeggen alle partijen) een amendement aangenomen waarin het college wordt opgeroepen om diftar in te voeren met als doel om het restafval te verlagen naar gemiddeld maximaal 100 kilo per persoon per jaar. In het zogenaamde landelijke VANG-programma (Invullingprogramma ‘Van Afval naar Grondstof’) uit januari 2014 was de doelstelling om op 75% afvalscheidingen 100 kg restafval per inwoner uit te komen in 2020. Dat is in onze gemeente lang niet gehaald (nu 240 kg) en die doelstelling wordt alsnog nagestreefd. Later hebben drie partijen zich tegen het diftarpasjes-systeem gekeerd: Ouder-Amstel-Anders, Natuurlijk Belang en de PvdA. Zonder overigens aan te geven hoe verder. Of gaat straks iedereen meer betalen?

5. Gaan mensen echt hun afval beter scheiden door diftar? Ja, er zijn inmiddels een groot aantal gemeenten waar diftar succesvol is ingevoerd met als resultaat dat mensen hun afval beter scheiden en de hoeveelheid restafval kleiner wordt. “Gekeken naar generiek gemeentelijk inzamelbeleid is tariefdifferentiatie (diftar) een zeer belangrijke factor in de verklaring van gemeentelijke prestaties. Benchmark-gemiddeld is er een verschil van 45% in de hoeveelheid restafval en 19% (ja, ook de kosten zijn lager!) in de beheerkosten tussen diftar en niet-diftar-gemeenten. Alle 36 gemeenten in de benchmark die de 100 kg-doelstelling voor restafval
hebben bereikt (afkomstig uit de klassen B, C en D) hebben een vorm van diftar” (Benchmark Huishoudelijk Afval ANALYSE PEILJAAR 2019, blz 6).

6. Hoeveel Nederlanders wonen in een gemeente waar afvalscheiden wordt beloond? In 2000 woonde 9,7 procent van de Nederlanders in een gemeente waar afval scheiden werd beloond. Dat is opgelopen tot 35 procent in 2020. (Zie https://www.coelo.nl/index.php/wat-betaal-ik-waar/interactieve-kaarten/atlas-gemeenten-2021 onder milieuheffingen.)

7. Er zijn toch veel mensen tegen waarom wordt er niet naar hen geluisterd? Inderdaad hebben ruim 2.000 ondertekenaars een petitie getekend (Zie: Geen DIFTAR in Ouder-Amstel - Petities.nl.) Bij de laatste Tweede-Kamer-verkiezingen waren er daarentegen 10.412 kiesgerechtigden in onze gemeente. Mij valt bij deze petitie op dat deze berust op misverstanden en een groot aantal anonieme ondertekenaars heeft. Ik wil overigens niet het aantal mensen dat ontevreden is over diftar bagatelliseren. Elke stem telt en het is goed om naar elkaar te luisteren. Maar daarbij is het wel belangrijk om de juiste cijfers en argumenten met elkaar te delen.

Tenslotte: in onze samenleving wordt veel nepnieuws verspreid en worden mensen op grote schaal beïnvloed op sociale media. Steeds vaker wordt er op de man of vrouw gespeeld. Ook en juist in de politiek. In een kleine gemeenschap als de onze, waar veel mensen elkaar kennen, zou het toch vanzelfsprekend moeten zijn om respectvol met elkaar om te gaan. Ook met onze lokale politici. Meer respect voor elkaar en voor de natuur. Ik zou iedereen willen oproepen: ga goed met elkaar (en met uw afval) om. Daar wordt Ouder-Amstel een stukje prettiger en mooier van.

Margreet Schuit (een positief ingestelde inwoner van Duivendrecht)

advertentie
advertentie