Huidige gebouw Amstelschool
Huidige gebouw Amstelschool Archief BDU

Men schrijft ons: Dilemma’s rond onderwijshuisvesting Het Kofschip en Amstelschool

20 januari 2022 om 09:00 Opinie

OUDER-AMSTEL Wendela van den Brink schreef namens D66 onderstaand artikel over de dilemma’s rond de onderwijshuisvesting van Het Kofschip en de Amstelschool.

Als besluiten makkelijk te nemen waren, hadden we geen gemeenteraad nodig gehad. Dan hoefde het college alleen maar te zorgen voor een goede uitvoering. Maar helaas is de werkelijkheid anders en is het soms erg lastig om een besluit te nemen. Dat ziet D66 bij Het Kofschip en de Amstelschool in Ouderkerk: de schoolgebouwen zijn beide toe aan vernieuwing, maar een nieuw gebouw en mogelijk ook nog op een andere locatie levert allerlei vragen op. 

VERNIEUWING Het schoolbestuur heeft aangegeven dat beide schoolgebouwen toe zijn aan vernieuwing. Zij worden immers al ruim 40 jaar intensief gebruikt. Bouwtechnisch zijn ze misschien nog enigszins op te knappen, hoewel het zeer de vraag is of ze daarmee in de buurt van de huidige duurzaamheidseisen komen. Maar met opknappen zijn de onderwijskundige beperkingen niet opgelost. De kleine lokalen en beperkte ruimte buiten de klassen passen niet meer bij het huidige onderwijs. De tijd dat 30 kinderen de hele dag in hun bankjes naar de meester of juf luisterden is echt voorbij. Zoals de samenleving verandert, verandert ook het onderwijs. 

NIVEAUS Goed onderwijs is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling en dus de toekomst van kinderen: ze moeten niet alleen de basisvaardigheden zoals goed kunnen rekenen, lezen en schrijven aanleren, maar ook de kans krijgen zich op veel andere vlakken te ontwikkelen. Kinderen verschillen in aanleg, interesse, tempo en verwerking van leerstof. De leerkrachten spelen daarop in en geven de kinderen ieder op hun eigen niveau les. Een schoolgebouw moet daar de mogelijkheid toe bieden. De leerkrachten van de scholen geven aan dat in de huidige schoolgebouwen geen mogelijkheden zijn voor kleinere groepjes, voor extra lessen, voor spelend leren. Vernieuwing van de scholen is dus nodig, maar waar, wanneer en op welke manier? 

DILEMMA’S Nieuwbouw van de schoolgebouwen heeft veel gevolgen: een nieuw gebouw op een nieuwe locatie betekent een grote verandering voor de omwonenden, komen de ouders met de fiets of de auto, hoe staat het met de verkeersveiligheid, zijn er parkeerplekken, is er voldoende speelruimte? Ook voor de ouders betekent het veel: zal het nieuwe gebouw net zo vertrouwd worden en is de visie van de school nog herkenbaar? Als er niet gekozen wordt voor twee scholen onder één dak, wat betekent dat dan voor de Amstelschool en op welke wijze zorgen we voor een toekomstbestendige sporthal en de voorzieningen die nu bij de Bindelwijk zijn? Deze vragen leven niet alleen bij ouders en omwonenden van de verschillende locaties, maar ook bij ons als D66 fractie. Daarbij speelt financiering natuurlijk ook een belangrijke rol. Een nieuw schoolgebouw kost al snel enkele miljoenen. Terwijl onze gemeente weinig financiële ruimte heeft. Een deel zou opgebracht kunnen worden door op de locaties van Het Kofschip, de Amstelschool en het schoolgebouw aan de Koningin Wilhelminalaan woningen te bouwen. Maar daarmee verdwijnen die schoolpleinen. En lekker buiten schooltijd kunnen ravotten of een balletje trappen met vriendjes en vriendinnetjes is ook heel leerzaam en belangrijk voor de ontwikkeling. Allemaal dilemma’s waarvoor geen gemakkelijke oplossingen voorhanden zijn. 

VOORTGANG Het college heeft laten onderzoeken of de locatie Bindelwijk geschikt is voor een of twee schoolgebouwen met kindgerelateerde voorzieningen (buitenschoolse opvang, GGD, etc.) en met of zonder sporthal. Ook is de mogelijkheid van nieuwbouw voor Het Kofschip op de huidige locatie, renovatie van de Amstelschool en door exploiteren van de sporthal Bindelwijk op de huidige locatie onderzocht. De onderzoeken zijn te lezen op samenmakenweouder-amstel.nl. Op 25 januari gaat de gemeenteraad over deze onderzoeken met de wethouder in gesprek en geven de scholen een toelichting. Voor D66 blijft investeren in goed onderwijs en de toekomstige generaties belangrijk. Inwoners die met D66 hierover willen praten zijn van harte welkom!

Wendela van den Brink

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie