Afbeelding
COUP/klankbordgroep

Men schrijft ons: Volgend jaar feestelijke opening van ‘t Kampje?

Opinie

OUDERKERK De gemeentelijke begroting heeft tot ingezonden stukken geleid. Het college zou onbehoorlijk en in strijd met een raadsbesluit het centrumplan onderuit halen door niet genoeg geld voor ’t Kampje uit te trekken. Het lijkt mij eerder dat het college zijn verantwoordelijkheid heeft genomen en gewetensvol heeft nagedacht over een evenwichtige verdeling van schaarse middelen. Er is namelijk wel wat meer om rekening mee te houden: sociaal beleid, huisvesting jongeren, verduurzaming, bibliotheek en jeugdzorg, om maar wat te noemen.

Begrijpelijk dat mensen graag zien dat de gemeente iets aan ’t Kampje doet. Helaas is het ontwerp van Delva erg duur, zowel om te realiseren als in onderhoud. Niet iets voor financieel onzekere tijden. Verder is het wijs pas aan een verfijnd, complex ingericht Kampje te beginnen als de nieuwbouw van het Rabogebouw klaar is. Ook dat gaat nog jaren duren. 

We zouden eerst iets kunnen doen in lijn met wat de Ouderkerkers zelf vonden. Het Delva-plan komt dan wanneer de gemeente ruim in de middelen zit en het Rabogebouw is vervangen. 

Adviseur COUP heeft indertijd een tekening gemaakt op basis van wat de Ouderkerkers op de ideeënmarkt naar voren hebben gebracht. 

SPIJKERS MET KOPPEN In ‘Spijkers met koppen’ pleit de klankbordgroep voor dezelfde indeling onder toevoeging van eenrichtingsverkeer over de Korte Brug het dorp in. Dat is in bijgaande tekening opgenomen, evenals de wensen ten aanzien van het poffertjesrestaurant en de gedeeltelijke groene afscherming van de geparkeerde auto’s.  

Realisatie van dit aan ‘Spijkers met koppen’ ontleende plan vergt € 300.000 tot € 400.000. Het gaat om de uitwerking van een gedetailleerde bestektekening, het materiaal en de complete uitvoering en inrichting met onder andere parkbanken, paden, informatietafel, jeu-de-boulesbaan, speeltoestel, groen langs het parkeergedeelte, open fietsenstalling, laadpalen en straatmeubilair.

BESPARING De belangrijkste besparing ten opzichte van de ruim € 2.000.000,- voor het Delva-plan komt door het niet verleggen van de doorgaande routes (waardoor de ondergrondse containers, leidingen, buizen, kabels, koppelingen, putten voor een groot deel kunnen blijven liggen of worden aangepast), laten staan van alle gezonde bomen, handhaven of hergebruik van de historische kleiklinkers, kleiner oppervlak bestrating, groter oppervlak groen en de eenvoud van het ontwerp.

Een tweede belangrijke besparing komt door het niet hoeven aanleggen van een zware betonrand dwars over het veld, het weglaten van fonteintjes en de keuze voor eenvoudig, dorps straatmeubilair.

Hopelijk kunnen we gezamenlijk in een goede sfeer, met open blik en in het belang van het dorp op korte termijn iets voor elkaar krijgen. Als het een beetje meezit, dan maken we in Ouderkerk twee openingsfeestjes mee. Volgend jaar het nieuwe Kampje zoals we het zelf hadden bedacht en 10 tot 15  jaar later het nieuwe Kampje zoals Delva het heeft ontworpen.

Ewoud Stam

advertentie
advertentie