Afbeelding
Eigen foto

Aalsmeer zet samenwerking met Amstelveen verder onder druk

21 september 2019 om 07:00 Overig

AALSMEER De gemeente Aalsmeer wil anders gaan samenwerken met Amstelveen. Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten in een brief aan de gemeente Amstelveen. De teneur is: wij willen meer zelfstandigheid. Daarmee zet Aalsmeer de samenwerking op Amstelveen verder onder druk.

De redactie selecteert, voor u, wekelijks een aantal belangrijke en spraakmakende verhalen uit de regio.

Een deel uit de brief: 'Wij merken dat de vergrote afstand tussen ons bestuur en uw ambtelijke organisatie leidt tot moeilijkheden in de sturing. Dit komt de dienstverlening aan de inwoners en bedrijven in Aalsmeer niet ten goede. Voor ons college is daarom het moment aangebroken dat we de huidige situatie niet langer kunnen laten voortbestaan. Dit betekent dat wij een serieuze verkenning willen uitvoeren naar alternatieven voor de Centrumregeling. Hierbij geldt dat ons college overtuigd is van de meerwaarde van samenwerking tussen beide gemeenten en wij stellen het op prijs als Amstelveen bepaalde taken voor ons gemeentebestuur wil blijven uitvoeren. Ons uitgangspunt is dat nieuwe keuzes worden gemaakt die de zelfstandigheid van Aalsmeer verstevigen.'

VERHOGING De directe aanleiding voor deze brief is dat Amstelveen Aalsmeer eenzijdig voor een verhoging van een bijdrage in de organisatiekosten heeft gesteld. Voor Aalsmeer is daarom het moment aangebroken dat de huidige situatie niet langer kan voortbestaan. Dit betekent dat Aalsmeer een serieuze verkenning gaat uitvoeren naar alternatieven. Het uitgangspunt hierbij is dat nieuwe keuzes worden gemaakt die de zelfstandigheid van Aalsmeer verstevigen.

College van B&W Aalsmeer: "Als we doorgaan met de huidige samenwerking betekent dat voor ons opnieuw een ingrijpende verhoging van de financiële bijdrage. Daar kan ons college niet mee akkoord gaan en is niet uit te leggen aan de Aalsmeerse inwoners. We hebben een duidelijke keuze gemaakt: ja, we zien voordelen in het samenwerken met Amstelveen, maar niet meer op deze wijze."

We zien voordelen in het samenwerken, maar niet meer op deze wijze

IN GESPREK Aalsmeer en Amstelveen werken sinds 2013 samen. Al sinds het sluiten van de zogenoemde Centrumregeling zijn beide gemeentebesturen met elkaar in gesprek over de vraag of de gekozen vorm van samenwerking de meest geschikte is. Het college is ervan overtuigd dat inwoners erbij gebaat zijn dat de gemeenten hun krachten bundelen en op veel terreinen samen optrekken. Tegelijkertijd zijn de resultaten van de huidige samenwerking niet naar wens, ook vanwege de steeds hoger wordende organisatiekosten.

Aalsmeer is momenteel financieel gezond. De begroting heeft een structureel sluitend meerjarenperspectief. Het vaststellen van de Perspectiefnota 2020 waarin Amstelveen de gemeente Aalsmeer zonder afstemming een verhoging oplegt voor de uitvoering van gemeentelijke taken, is voor het college aanleiding de samenwerking op een andere manier in te richten.

PROBLEEM Burgemeester Tjapko Poppens van Amstelveen gaf dinsdag in de gemeenteraad van Amstelveen toe de huidige regeling ook niet meer goed genoeg te vinden, alleen niet op basis van dezelfde argumenten. Als Aalsmeer zich daadwerkelijk terugtrekt uit de samenwerking ontstaat er in Amstelveen een financieel probleem. Voor 2019 heeft Aalsmeer een bijdrage na lang aarzelen uiteindelijk wel betaald. Over die aarzeling bestond in Amstelveen al veel irritatie. Een overleg tussen de raden van de beide gemeenten over de haperende samenwerking dat komende maandagavond zou plaatsvinden, gaat niet door. Wat wel doorgaat is volgens Poppens de dienstverlening aan de burgers.

Overigens waren er eerder ook al dreigende berichten vanuit Amstelveen te horen over de samenwerking. De VVD Amstelveen haalde al hard uit al hard uit naar Aalsmeer en kort daarna gaf wethouder Frank Berkhout aan onderzoek te doen naar de samenwerking. Vanuit de gemeente Aalsmeer wenste toen niemand te reageren.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie