Afbeelding
Pixabay

GGD voorbereid op patiënten met coronavirus

28 februari 2020 om 13:22 Overig

AMSTELLAND Het corona-virus is de afgelopen weken steeds meer in het nieuws gekomen. Nu Nederland sinds vanochtend twee besmette inwoners heeft, is dit het gesprek van de dag. De Rijksoverheid opent een speciaal crisisnummer. In de loop van de dag  kunnen mensen die vragen hebben over het coronavirus het nummer 0800-1351 bellen. GGD Amsterdam/Amstelland treft als sinds eind januari voorbereidingen voor op eventuele patiënten met het virus. Vandaag werd bekend dat een vrouw uit Amsterdam een besmetting met het virus heeft opgelopen. Zij verblijft in thuis-quarantaine in een woning in Diemen dat net als Amsterdam ook onder GGD Amsterdam/Amstelland valt.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieau (RIVM) publiceert dagelijks op haar website de laatste stand van zaken in Nederland. Ook is daar uitgebreide informatie te vinden over het virus en worden tips gegeven. Het coronavirus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met deze ziekte hebben koorts en luchtwegklachten. Denk hierbij aan hoesten en kortademigheid. De ziekte is van mens op mens overdraagbaar. Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat één ziek persoon gemiddeld twee andere personen kan besmetten. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij het virus verspreidt. 

Achter de schermen werkt de GGD Amsterdam al sinds eind januari hard om voorbereid te zijn op eventuele patiënten met het nieuwe coronavirus. Hiervoor werkt de GGD Amsterdam nauw samen met huisartsen, ziekenhuizen en laboratoria in de regio Amsterdam/Amstelland. Er is nog veel onbekend over het nieuwe virus. De GGD bekijkt elke dag opnieuw de laatste ontwikkelingen en houdt contact met het RIVM.

MELDINGSPLICHT Als een huisarts of arts in het ziekenhuis vermoedt dat een patiënt ziek is door het nieuwe coronavirus, dan moet de arts dat melden aan de GGD. Dit noemt men een "meldingsplicht". De meldplicht geldt ook voor de laboratoria. De GGD helpt de arts bij het beoordelen hoe groot de kans is op het nieuwe coronavirus en of laboratoriumonderzoek nodig is. Daarbij volgt de GGD de richtlijn van het RIVM.

Als er een kans bestaat dat een persoon ziek is door het nieuwe coronavirus, dan wordt laboratoriumonderzoek gedaan. Er wordt daarvoor slijm achter uit de keel afgenomen met een wattenstok. Als iemand erg ziek is, gebeurt dit in het ziekenhuis. Als iemand niet zo ziek is, doet een medewerker van de GGD dit thuis. Het duurt ongeveer 24 uur voordat de uitslag van dit onderzoek bekend is. Totdat de uitslag van het onderzoek bekend is, moet iemand thuis blijven.

CONTACTONDERZOEK Als er bij een persoon het nieuwe coronavirus wordt vastgesteld, zoals nu bij de vrouw uit Amsterdam het geval is, belt de GGD mensen die contact gehad hebben met de zieke en risico lopen om ook ziek te worden. Dit wordt contactonderzoek genoemd. De GGD vraagt na of deze contacten ook ziek zijn. Als iemand ziek is, dan wordt laboratoriumonderzoek gedaan. Als iemand niet ziek is, dan volgt de GGD de gezondheid van die persoon, tot 2 weken na het laatste contact met de zieke persoon. Na 2 weken kan iemand niet meer ziek worden. Daarnaast zoekt de GGD ook uit van wie iemand het nieuwe coronavirus heeft opgelopen. Dit wordt brononderzoek" genoemd.

DAGELIJKS OVERLEG Het team Algemene Infectieziektebestrijding van de GGD Amsterdam bekijkt elke dag opnieuw de laatste ontwikkelingen en houdt contact met het RIVM. Ook informeert de GGD de burgemeester als dat nodig is.

Adviezen om verspreiding te voorkomen (RIVM):

1 Was je handen regelmatig 

2 Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 

3 Gebruik papieren zakdoekjes 

Meer informatie over het corona-virus is te verkrijgen bij RIVM, via tel. 030-2749111 en www.rivm.nl en via de GGD; www.ggd.amsterdam.nl/infectieziekten.

Vier vragen over de rol van de GGD bij het coronavirus:

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie