Waternet heeft bij 25.143 klanten de waterrekening dubbel afgeschreven.
Waternet heeft bij 25.143 klanten de waterrekening dubbel afgeschreven. Pixabay

Waternet maakt fout bij afschrijven rekening drinkwater

Overig

OUDER-AMSTEL Waternet, de leverancier van drinkwater in onder meer Ouder-Amstel, heeft op 2 augustus een fout gemaakt bij de automatische afschrijving van de drinkwaterfactuur. In totaal is het bij 25.143 klanten in het werkgebied van Waternet misgegaan. Bij hen zijn door een technisch probleem één of meer drinkwaterrekeningen dubbel afgeschreven. Waternet stort het bedrag dat te veel is afgeschreven in de loop van volgende week naar de klanten terug. 

Waternet is leverancier van drinkwater in onder meer Amstelveen, Ouder-Amstel en Amsterdam. Bij 6.129 klanten is het facturatiebedrag verdubbeld, daarbij is er in één keer een tweemaal zo hoog bedrag afgeschreven dan op de drinkwaterfactuur aangegeven. Als het factuurbedrag bijvoorbeeld 10 euro is, heeft Waternet per abuis 20 euro geïncasseerd. Het gemiddelde bedrag dat Waternet bij een klant heeft afgeschreven is 57,89 euro. Dit had gemiddeld 28,94 euro moeten zijn.

Daarnaast is er bij 19.014 klanten het bedrag van de drinkwaterfactuur twee keer afgeschreven. Waternet heeft gemiddeld twee afschrijvingen gedaan van 30,44 euro. In totaal is bij deze groep per abuis gemiddeld 60,88 euro afgeschreven. 

Het is nog niet bekend wat de oorzaak is geweest van de verkeerde afschrijvingen. Dit gaat Waternet nader onderzoeken. Het bedrijf had al eerder te kampen met problemen rond de facturering van het drinkwatergebruik. Als gevolg van de overgang naar het nieuwe ICT-systeem kampte Waternet vorig jaar met vertraging met het sturen van rekeningen en het afschrijven van termijnbedragen voor het waterverbruik. Het inhalen van deze achterstand leidde er onder meer toe dat inwoners soms meerdere afschrijvingen voor het drinkwater in één maand kregen.

Direct na het constateren van de op 2 augustus gemaakte fout is Waternet begonnen met het informeren van de gedupeerde klanten. Deze week ontvangen zij een brief of mail, afhankelijk van de contactvoorkeur van de klant. Hierin biedt Waternet excuses aan en wordt uiteengezet hoe het teveel betaalde bedrag wordt terugbetaald. Als een klant zelf had ontdekt dat er een fout was gemaakt en het bedrag al zelf teruggeboekt heeft (storneren), ontvangt hij of zij binnen enkele weken een brief hoe het juiste bedrag alsnog voldaan kan worden.

advertentie
advertentie