Afbeelding
Team Gezellenhuis

Opsteker voor het Gezellenhuis

Overig

OUDERKERK De omgevingsvergunning die nodig is voor renovatie van het Gezellenhuis is, na uitgebreide beoordeling van de ingediende zienswijze, opnieuw door de gemeente Ouder-Amstel afgegeven. Daarmee blijft de Gemeente Ouder-Amstel achter het renovatieplan voor het Gezellenhuis staan. Ondanks dat opnieuw kostbare tijd verloren is gegaan schijnt daarmee weer licht aan het einde van de tunnel voor dit ruim 120 jaar oude Rijksmonument. Een nieuwe bezwaartermijn van zes weken is ingegaan.

Het zal niemand in Ouderkerk aan de Amstel ontgaan zijn dat Het Gezellenhuis toe is aan een grondige renovatie. Vanaf het moment dat het pand eind 2021 door de nieuwe eigenaar werd aangekocht is alles in het werk gesteld om deze unieke Ouderkerkse ontmoetingsplek van de ondergang te redden en over te kunnen gaan op een spoedige renovatie.

RIJKSDIENST VOOR CULTUREEL ERFGOED Halverwege februari bracht de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed een advies uit. Een buitengewoon positief rapport waarin geadviseerd wordt de benodigde omgevingsvergunning te verlenen. De Rijksdienst stelt in het rapport ook dat ‘met het toekomstige gebruik van het Gezellenhuis als B&B (stenen voorhuis), horeca en culturele ruimte (zaalgebouw) een nieuw gebruik is gevonden dat bijzonder goed aansluit bij de oorspronkelijke functie van het Gezellenhuis. Hierdoor blijft de sociaal-maatschappelijke waarde van het pand als plaats van ontmoeting en ontspanning in Ouderkerk aan de Amstel behouden.’

Nadat de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed het advies heeft ingebracht kon worden overgegaan tot indiening van de renovatieplannen bij de Gemeente Ouder-Amstel, waaruit de concept omgevingsvergunning is voortgekomen. De omgevingsvergunning geeft toestemming tot renovatie van het Gezellenhuis, maar staat nog los van de benodigde bestemmingsplanwijziging waarin het Gezellenhuis gebruikt kan worden als horecafaciliteit die zal worden ingediend na verstrekking van de omgevingsvergunning.

Op de laatste dag van de bezwaartermijn van de omgevingsvergunning stuitte het project, ondanks de massale steun vanuit de Ouderkerkse bevolking en het positieve rapport van de Rijksdienst, opnieuw op vertraging door een op het laatste moment ingediende zienswijze die de renovatie van het Gezellenhuis tracht te voorkomen. De afgelopen periode heeft de Gemeente Ouder-Amstel de zienswijze tegen het licht gehouden en besloten de ingestuurde bezwaren niet te honoreren. Vervolgens is de omgevingsvergunning opnieuw afgegeven. 

WIJZIGING BESTEMMINGSPLAN Zowel de plannen voor restauratie als de uiteindelijke exploitatie van het Gezellenhuis zijn gestoeld op advies van externe onderzoeksbureaus, waarmee binnen alle wettelijke normen zal worden gehandeld. Zonder nieuwe tegenslagen kan de Bestemmingsplanwijziging in september worden aangevraagd, waarmee horeca op de locatie mogelijk wordt gemaakt en het Gezellenhuis eindelijk de verdiende toekomst krijgt. 

Daarentegen zullen nieuwe bezwaren opnieuw veel tijd in beslag nemen. Met een plan dat juridisch gezien aan de normen voldoet zijn verdere bezwaarprocedures voor niemand voordelig en blijft het een kwestie van tijd tot de renovatie kan starten en de uiteindelijke exploitatie als ‘Huiskamer van Amstelland’, met de nodige vergunningen, doorgang kan vinden. Voor het Gezellenhuis, dat zich in slechte staat bevindt, kan de renovatie beter nog vandaag dan morgen beginnen en blijft het een spannende tijd.

advertentie
advertentie