Grote ergernis voor velen: afval naast de containers. Het is toch echt verboden.
Grote ergernis voor velen: afval naast de containers. Het is toch echt verboden. Marion Kiewik (Archief)

Evaluatie diftar: ‘dit jaar minder restafval in Ouder-Amstel’

29 december 2022 om 07:00 Overig

OUDER-AMSTEL Begin dit jaar ging het pasjessyteem voor restafval van start in Ouder-Amstel. De evaluatie over de eerste helft van 2022 is op 15 november in de raadscommissie besproken. Conclusie is dat de inwoners hun afval goed hebben gescheiden. Dat is beter voor het klimaat én beter voor de portemonnee. Als het in de tweede helft van 2022 net zo goed is gegaan, heeft Ouder-Amstel per inwoner 77 kilo minder ongescheiden restafval in de containers gedaan dan vorig jaar. Het legen van de ondergrondse restafvalcontainers hoeft daardoor minder vaak en er gaat minder restafval naar de verbranding. Dat scheelt enorm in de kosten en de CO2-uitstoot, aldus de gemeente.

AFVAL SCHEIDEN Een groot deel van het restafval bestond uit groente-, fruit- en tuinafval (GFT). In de eerste helft van 2022 is er al veel GFT apart aangeboden. Bij de appartementen moesten de GFT-verzamelcontainers zelfs wekelijks geleegd worden, in plaats van om de week. Van het GFT is schone compost gemaakt. Inwoners die nog geen gratis minicontainer hebben voor GFT kunnen deze aanvragen via ouder-amstel.nl/minicontainergft.

Bij de milieuparkjes en de milieudepots kan men onder andere papier, glas en textiel gratis inleveren. Afval naast de container plaatsen kan een boete opleveren. De gemeente hoopt dat iedereen hun woonomgeving en de afvalcontainers netjes houdt. “Inmiddels weten de meesten hoe het pasjessysteem werkt en is dumping niet meer nodig”, zo denkt de gemeente. Als er toch vragen zijn: op ouder-amstel.nl/afval staat meer informatie. Bellen naar de gemeente kan natuurlijk ook via (020) 496 21 21.

SPECIALE SITUATIE Sommige inwoners hebben door omstandigheden veel meer afval. Bijvoorbeeld doordat zij zwerfafval opruimen of incontinentiemateriaal nodig hebben. Deze inwoners kunnen zich melden bij de gemeente. Er wordt naar een passende oplossing gezocht.

KOSTENDEKKEND SYSTEEM Het openen van de ondergrondse container voor restafval kost € 0,50. Daarmee zijn de kosten van inzameling en het verwerken van afval nog niet gedekt. Restafval verwerken is erg duur. Een deel van die kosten wordt betaald met het basistarief van de afvalstoffenheffing. Zowel het vaste deel van de heffing, als het tarief van de ‘tikken’ kunnen inwoners samen laag houden door afval goed te scheiden. En minder tikken betekent ook een directe besparing voor elke inwoner.

KOSTEN Alle kosten stijgen in 2023; de inflatie is hoog. Dankzij diftar zijn inwoners in 2022 gemiddeld voordeliger uit dan in 2021. Voor 2023 moeten inwoners rekening houden met een stijging. Maar deze stijging zou zonder diftar veel hoger zijn, zo geeft de gemeente aan. Wie er meer over wil lezen, kan de raadstukken van de commissie Ruimte van 15 november 2022 bekijken via ouder-amstel.nl/vergaderkalender. In de bespreeknotitie wordt onder ‘Financiën’ uitleg gegeven over de afvalstoffenheffing.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie