De Ronde Hoep kwam aan bod bij een congres over de Nationale Omgevingsvisie.
De Ronde Hoep kwam aan bod bij een congres over de Nationale Omgevingsvisie. Gemeente Ouder-Amstel

Bericht van de burgemeester: Op zoek naar het Ei van …

17 mei 2023 om 09:00 Overig

OUDER-AMSTEL Vorige week maandag nam ik deel aan het congres ‘Van Opvang tot en met Integratie’ in Utrecht. Een congres over: Hoe kunnen we de opgaven op het gebied van huisvesting, integratie, onderwijs, leefbaarheid in de wijken/dorpen en draagvlak in de samenleving samen realiseren? Gemeenten hebben nu en de komende jaren een grote opgave om asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen op te vangen en statushouders te huisvesten. Lastig in een tijd waarin het woningtekort zo groot is dat het voor onze inwoners al bijna onmogelijk is iets te vinden. En ineens moest ik denken aan al die t.v. programma’s waarin mensen op zoek gaan naar een partner, een carrière of een huis. En ik dacht, zou dat kunnen? Een programma, dat ons helpt aan creatieve ideeën bij deze opgaven? 

INGEWIKKELD

Ik had reistijd in de trein en kon wat doorborduren. Want dat het ingewikkeld is hoef ik u hier niet uit te leggen. We hebben tekort aan woningen, er is tekort aan personeel en we kunnen ook onze ogen niet sluiten voor de druk op de samenleving die, vooral grootschalige, opvang van vluchtelingen kan opleveren.

EI VAN COLUMBUS

Ik had graag gezegd dat we aan het eind van het congres het ei van Columbus hadden gevonden, maar het kwam nog niet bovendrijven. Wel kregen we handreikingen van elkaar terwijl we samen nadachten over (praktische) kansen en oplossingen. Het was goed dat de sleutelfiguren in deze kwestie, als Eric van der Burg (staatssecretaris van Asiel en Migratie) en ministers Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) erbij waren om te luisteren naar wat er bij de gemeenten speelt.

Op onze opvanglocatie aan de Wenckebachweg vangen we ruim 300 mensen met verschillende achtergronden en persoonlijke trauma’s op. Medewerkers van het Rode Kruis en andere organisaties doen er alles aan om hen een tijdelijk veilige opvang te bieden. Met een tekort aan leerkrachten blijft onderwijs voor alle kinderen een uitdaging. Gelukkig helpen vrijwilligers een handje mee. Daar zijn we iedereen zeer erkentelijk voor.  

INVENTIEF

Twee dagen later trof ik alweer minister de Jonge. Dit keer bij het Novi-congres. Daar ging het over ‘ Richting geven aan de ruimte van Nederland’. Hoe onze keuzes de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen bepalen. Het gebiedsproces Ronde Hoep en onze samenwerking daarin met de boeren en natuurbeschermingsorganisaties vond goed gehoor bij de deelnemers. Ook hier is het ei van Columbus nog niet gevonden, maar door samen inventief te zijn, komen we wel steeds dichterbij het Ei. En wellicht blijkt het Ei wel meerdere ‘eitjes op maat’ te zijn.

DE EITJES VAN HET GROENGEBIED

Tot slot ging het tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Groengebied Amstelland juist over de kleine eitjes. Over de tool ‘Swipocratie’ bijvoorbeeld, via simpel swipen in een app dachten inwoners mee over het ambitiedocument voor het Groengebied. Een ‘ander eitje’ ging over de bescherming van de vogels door het fietspad Duivendrechtsepolder af te sluiten tijdens het broedseizoen. Al sinds 2018 is dat het geval. De evaluatie is afgerond en laat een lichte stijgende lijn zien van broedende vogels. We zetten de afsluiting daarom nog even voort.

Het was een week van zoeken. Met hoe meer mensen je zoekt, hoe beter het werkt. Ons woningtekort krijgt een antwoord met het bouwen van de nieuwe woonwijk, De Nieuwe Kern. We betrekken u daar graag bij. Komt u woensdag 7 juni, www.denieuwekern.nl, ook naar de informatiebijeenkomst?

Joyce Langenacker

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie