De Duivendrechtsevaart.
De Duivendrechtsevaart. Archief

Raad van State vernietigt bestemmingsplan Duivendrechtsevaart

17 mei 2023 om 11:40 Overig

DUIVENDRECHT De Raad van State heeft het bestemmingsplan Duivendrechtsevaart vernietigd, omdat het gemeentebestuur van Ouder-Amstel het besluit hierover niet met de vereiste zorgvuldigheid had voorbereid. De hoogste bestuursrechter deed deze uitspraak in de zaak die was aangespannen door eigenaren en bewoners van woonboten die aan de Willem Fenengastraat in de Duivendrechtsevaart liggen. Zij hadden met name beroep tegen het bestemmingsplan aangetekend vanwege de bepaling dat de kade vrijgemaakt moet worden van de daarop gerealiseerde tuinen en bouwwerken. Volgens de Raad van State heeft het gemeentebestuur onvoldoende rekening gehouden met de belangen van de bezwaarmakers. De kadegronden zijn al langer dan 40 jaar in gebruik als tuin met opstallen en daartegen is nooit opgetreden door de gemeente.

Het bestemmingsplan Duivendrechtsevaart was op 27 januari 2022 vastgesteld door de gemeenteraad van Ouder-Amstel. Het plan maakt de ontwikkeling mogelijk van het gebied rondom de Duivendrechtsevaart van een bedrijventerrein tot een verblijfsgebied. Deze ontwikkeling is onderdeel van de beoogde transformatie van Amstel Business Park Zuid naar een woon-werkgebied met de naam Werkstad OverAmstel.

In het bestemmingsplan was aan de kade de bestemming Verkeer toegekend, wat betekent dat de aangewezen gronden onder meer bestemd waren voor wegen, voet- en fietspaden en steigers en afmeervoorzieningen. Gebouwen en privé-tuinen waren volgens het nu vernietigde bestemmingsplan niet toegestaan.

OVERGANGSRECHT

Bewoners van de woonboten hebben in het verleden zonder omgevingsvergunning de gronden op de openbare kade, waarvan Amsterdam eigenaar was, in gebruik genomen. Daarop zijn tuinen en in sommige gevallen ook bebouwing gerealiseerd. Omdat dit al meer dan 40 jaar het geval is en er nooit tegen is opgetreden, hebben de betreffende bewoners volgens de Raad van State aannemelijk gemaakt dat het gebruik van de gronden als tuin wordt beschermd door het gebruiksovergangsrecht.

BOUWWERKEN

Dat betekent volgens de bestuursrechter echter niet dat de bouwwerken die zich daar bevinden ook legaal aanwezig zijn. Dat is alleen het geval als die bouwwerken destijds met een vergunning zijn gerealiseerd dan wel vergunningvrij mochten worden opgericht. Dat is volgens de Raad van State echter onduidelijk. Omdat de gemeente Ouder-Amstel hier geen onderzoek naar heeft gedaan, stelt de hoogste bestuursrechter dat de gemeenteraad het besluit niet met de vereiste zorgvuldigheid heeft voorbereid.

BESCHERMING

De bezwaarmakers voerden onder meer aan dat zij financieel worden benadeeld als de tuinen en kadebebouwing moeten verdwijnen, omdat sommige bewoners daar hun bedrijven hebben gevestigd. Ten tweede is de gemeente er volgens hen aan voorbijgegaan dat de gerealiseerde opstallen en erfafscheidingen bescherming biedt van eigendommen en de woonboten in een onveilige buurt. Ook stelden dat ze dat het openbaar toegankelijk maken van de kade met minder ingrijpende maatregelen bereikt had kunnen worden. Volgens hen is er voldoende ruimte op de kade om de tuinen en kadebebouwing te behouden en daarnaast het open karakter te waarborgen.

GESPREK

De Raad van State stelt in zijn uitspraak dat de gemeente te weinig gewicht toegekend aan het belang van de bezwaarmakers bij behoud van de tuinen en kadebebouwing aan de Duivendrechtsevaart. Wethouder Victor Frequin (Ruimtelijke Ordening en Wonen) van Ouder-Amstel gaat op korte termijn met de woonbootbewoners in gesprek over het gevolg van deze uitspraak. Het gevolg is volgens de gemeente onder meer dat op dit moment geen omgevingsvergunningen afgegeven kunnen worden aan de woonbootbewoners. De aanvraagprocedures hiervoor waren in samenspraak met de gemeente al opgestart. Deze procedures zijn als gevolg van de uitspraak van de Raad van State opgeschort.

De uitspraak is hier te vinden.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie